livios logo

Energieprestatieregelgeving: overgangsperiode en administratieve lastenvermindering

Foto Livios
  

Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Kris Peeters heeft beslist dat, naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Vlaamse energieprestatieregelgeving vanaf 1 januari 2006, een aantal aanpassingen aan het energieprestatiedecreet zullen doorgevoerd worden, zodat de administratieve lasten voor de lokale besturen, de architect alsook de bouwheer drastisch verminderen.

Eveneens wordt een voldoende ruime overgangsperiode ingevoerd die alle betrokkenen de kans moet bieden zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen. Minister Peeters stelt ook een energieconsulent ter beschikking van de architecten, enerzijds ter ondersteuning om een vlotte implementatie van de energieprestatieregelgeving te realiseren. Anderzijds zal de energieconsulent informatie verspreiden aan de ontwerper-architect over alle mogelijke aspecten die verband houden met rationeel energiegebruik in de bouwsector.

Ook Bouwunie heeft er steeds op gehamerd dat (ver)bouwer en architect al van bij de eerste pennentrek voor het bouwproject moeten nadenken over de essentiële energieprestatiemaatregelen en de aannemer daarvan tijdig op de hoogte moeten brengen. Deze verzuchting lijkt nu te worden ingelost via de door de minister opgewaardeerde startverklaring. Bouwunie vraagt dat deze voldoende gedetailleerd is en wijst op de noodzaak aan praktische richtlijnen zodat duidelijk is wat verwacht wordt van de aannemer.

Praktijk

Naast de startverklaring is het volgens Bouwunie wenselijk nog instrumenten te ontwikkelen die de theoretische concepten van de regelgeving vertalen in de praktijk. Dit kan een checklist met technische gegevens zijn voor de (ver)bouwer en de architect die de gevolgen aanduiden van wijzigingen in het concept of van een materiaalkeuze tijdens het bouwproces. Daarnaast vraagt Bouwunie meer concrete informatie over wat er verstaan wordt onder de minimale bijkomende eisen boven de K45 in de overgangsperiode. Het gaat hier niet om wetgevend werk maar over praktische richtlijnen om iedereen op het terrein duidelijk te maken wat juist van hen verwacht wordt.

Bouwunie vraagt de Vlaamse administratie (ANRE, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie) de overgangsperiode goed te gebruiken en snel werk te maken van o.a. de richtlijnen voor de gedetailleerde startverklaring, de checklist met technische gegevens en de minimale bijkomende eisen in de overgangsperiode.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/energieprestatieregelgeving-overgangsperiode-en-administratieve-lastenvermindering/