livios logo

Klopta? Lijdt je E-peil onder oververhitting?

Bij nieuwbouw en renovatieprojecten gaat er steeds meer aandacht uit naar passieve zonnewarmte en isolatie. Zo komt er in de koude maanden via de beglazing gratis warmte binnen, die wordt vastgehouden door een goede isolatie. Maar wat in de koude maanden een troef is, kan een felle zomerzon veranderen in tropische temperaturen binnenshuis. Is het ook zo dat het risico op oververhitting wordt afgestraft in de EPB-regelgeving? En stijgt je E-peil, de energiescore van je woning, mee met deze té hoge temperaturen? Klopta?

Té warm in de zomer

Sleutel-op-de-deur SOD kijkwoningen huis woning

De B in EPB staat voor 'Binnenklimaat'. Om een aangenaam binnenklimaat te garanderen, is het wettelijk verplicht dat je het risico op oververhitting beperkt.

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

Saint Gobain Glass

De combinatie zomerzon en grote glaspartijen kan leiden tot oververhitting. Aan je architect om hier rekening mee te houden tijdens het ontwerp.

Foto Saint-Gobain Building Glass
  

zonwering luifel

Oververhitting is nefast voor je wooncomfort. Het leidt in sommige gevallen ook tot meerverbruik, een airco bijvoorbeeld.

Foto Winsol
  

radiatoren radson verwarming

Om die bovenstaande redenen wordt oververhitting dan ook afgestraft in het EPB. Je E-peil zal hoger liggen en soms loop je zelfs het risico op een boete.

Foto Radson
  

De EPB-regelgeving legt niet alleen eisen op aan de thermische isolatie en globale energieprestaties van je woning, maar ook aan het binnenklimaat. Om een goed binnenklimaat te garanderen, is het wettelijk verplicht om te voldoen aan de minimale ventilatie-eisen én het risico op oververhitting te beperken.

Onderdeel van het EPB

Oververhitting behoort samen met ventilatie tot de B van de EPB-eisen. Die B staat voor 'Binnenklimaat'. "Het zit dan ook in het takenpakket van je architect en je EPB-verslaggever", aldus Katrien De Baets van het Vlaams Energieagentschap.

Een ontwerp voor winter én zomer

Je architect moet een evenwichtig ontwerp uitstippelen: als zonnewarmte in het tussenseizoen en de winter wordt aangewend om zo minder te moeten verwarmen, mag dit niet nefast zijn voor je zomercomfort. "Het is aan je architect om tijdens de ontwerpfase te voorzien in rolluiken of zonnewering, de juiste beglazing, ... Je EPB-verslaggever gaat in de voorafberekening na of die maatregelen volstaan om het risico op oververhitting te beperken en stuurt bij indien nodig."

Oververhitting beïnvloedt E-peil

Eenmaal de werken zijn afgerond, wordt de uiteindelijke energieprestatie van je woning berekend. "De verslaggever toetst af of de U- en R-waardes zijn gehaald, of de ventilatie ok is, ... en rekent het E-peil van je woning uit. Ook de oververhittingsindicator wordt via die berekening in kaart gebracht, omdat die invloed heeft op je E-peil."

Koellast

Maar hoe breng je iets als oververhitting cijfermatig in kaart? "Net zoals de warmtevraag van een woning, worden de eventuele overtollige warmtewinsten berekend. Er wordt ook becijferd hoeveel koeling er nodig zou zijn om oververhitting te vermijden en een aangenaam binnenklimaat te verzekeren. De koellast hangt samen met de oppervlakte van de glaspartijen, hoeveel zon je glas tegenhoudt, ... Als die koellast te hoog ligt, scoort je woning energetisch minder goed en zal je E-peil hoger liggen."

Hoeveel uren is het te warm?

En hoe wordt bepaald of een koellast laag of hoog is? "Aan de hand van hoeveel uren de binnentemperatuur bijvoorbeeld boven de 25° C gaat", verduidelijkt De Baets. De eenheid hiervoor is Kelvin uur: Kh. "Zit je woning onder de 8.000 Kh, dan wordt verondersteld dat er geen risico bestaat op het gebied van oververhitting."

Te hoge koellast nefast voor E-peil...

"Bij een waarde tussen de 8.000 en 17.500 Kh bestaat er wel een kans op oververhitting en is er een fictieve koellast. Dat betekent dat de bewoners op termijn wel eens een koeltoestel zoals een airco zouden kunnen installeren. Diefictieve koellastwordt mee ingerekend."
Die koellast brengt extra verbruik met zich mee, want een aircotoestel bijvoorbeeld, verbruikt elektriciteit. Dat druist dan weer rechtstreeks in tegen het doel van de EPB-regels: energie besparen. Om dat te ontmoedigen, wordt je E-peil bij wijze van straf naar boven bijgesteld.

... en voor je portefeuille

"Hoe dichter je koellast tegen de ondergrens van 8.000 Kh zit, hoe minder fictieve koellast er wordt ingerekend en hoe kleiner dus de invloed op je E-peil. Hoe meer je naar de bovengrens gaat, hoe meer fictieve koellast er wordt meegeteld en hoe groter de invloed op het E-peil."
Maar wat als je boven die 17.500 Kh gaat? "Dan zit je boven de wettelijk toegelaten bovengrens en ben je in overtreding. Met een administratieve boete als gevolg voor de aangifteplichtige." En dat is in principe de bouwheer.

Kanttekening

Ook al voldoe je aan de eis en beperk je het risico op oververhitting, toch wil dat niet automatisch zeggen dat er nergens in je woning oververhitting kan optreden. De eis heeft immers betrekking op je gehele woning en niet op elke ruimte apart. In bepaalde zuidgeoriënteerde ruimtes met veel glas kan het dat de temperaturen flink oplopen.

Conclusie?

Da klopt. Oververhitting kost je E-punten. Het leidt tot een onaangenaam binnenklimaat met soms extra energieverbruik als gevolg. Om die twee redenen wordt het dan ook afgestraft in je E-peil. Hoe meer oververhitting, hoe meer E-punten je zal moeten inleveren. Aan je architect om een evenwichtig ontwerp te maken, dat in de winter maximaal profiteert van passieve zonnewarmte zonder in de zomer in te boeten aan leefcomfort.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/klopta-lijdt-je-e-peil-onder-oververhitting/