livios logo

Quest-label countert kritiek op contracten zonnepanelenplaatsers


  

Foto ZEN Renewables
  

Foto Luminus
  

Test-Aankoop heeft kritiek op de contracten die sommige plaatsers van zonnepanelen afsluiten. “Het gaat om praktijken die bijna verdwenen waren.” Sectorfederatie BelPV antwoordt op de kritiek door te verwijzen naar het kwaliteitslabel Quest waarover sommige installateurs beschikken.

De consumentenorganisatie noteerde heel wat tekortkomingen nadat het 22 installateurs uitnodigde in vier referentiewoningen, verspreid over het hele land. Zo blijkt dat de meeste installateurs vragen om 90 % van het totaalbedrag te betalen nog voordat er ook maar één paneel op het dak ligt. Test-Aankoop stelt dat dit bedrag 15 % moet zijn en dat consumenten de laatste 25 % pas betalen als de installatie getest, gekeurd en opgeleverd is.
Ook blijken installateurs een loopje te nemen met de nochtans wettelijke garantie van twee jaar. Telkens passeert wel één of ander excuus om hieraan te ontsnappen. Andere heikele punten zijn: het nauwelijks geven van een bindende leveringstermijn en het niet aanbieden van een vaste prijs. Test-Aankoop vraagt daarom de invoering van een modelcontract voor een efficiënte afhandeling.

1.500 plaatsers

Sectorfederatie BelPV reageert dat er amper 22 installateurs gecontroleerd zijn terwijl er 1.500 plaatsers in België zijn. Daarnaast pareren ze de kritiek door te verwijzen naar het Quest-kwaliteitslabel. Het is recent in het leven geroepen voor installateurs en leveranciers van residentiële installaties voor hernieuwbare energie.

Controle

Het label houdt in dat bedrijven:

  • werken met gekeurde componenten,
  • hun vakbekwaamheid bewezen hebben voor de configuratie en integratie van systemen voor hernieuwbare energie in nieuwe of bestaande installaties,
  • bewijs geleverd hebben van commerciële integriteit: onder meer hun offertes en simulaties van de jaarlijkse opbrengst zijn gecheckt,
  • werken met gekwalificeerd personeel dat elk project controleert op optimale werking en
  • een jaarlijkse controle ondergaan door een onafhankelijk orgaan.

Het label is op vraag van verschillende overheden ontwikkeld. Een comité van onafhankelijke experten neemt de beoordeling voor haar rekening. Het is ook perfect mogelijk dat installateurs en leveranciers het label verliezen als ze niet langer aan de strenge vereisten voldoen.

Info: www.questforquality.be


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/quest-label-countert-kritiek-op-contracten-zonnepanelenplaatsers/