livios logo

Vlaming bouwt elk jaar energiezuiniger

Isolatiedikte stijgt en plaatsing hoogrendementsglas wordt de norm

De Vlaamse nieuwbouwwoningen worden jaar na jaar energiezuiniger. Uit cijfers van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat de Vlamingen in hun bouwplannen steeds meer oog hebben voor energiebesparing en zelfs voorlopen op de verplichte normen.

Vlaming bouwt jaar na jaar energiezuiniger en loopt voor op de norm

De regelgeving op vlak van energieprestaties van gebouwen (EPB) is bijna 5 jaar van kracht in Vlaanderen. Deze ligt aan de basis van het feit dat woningen minder en minder energie gaan verbruiken. Het aandeel woongebouwen met een E-peil tussen E60 en E80 stijgt van 27,36 % in 2006, naar 34,22 % in 2007, naar 38,15 % in 2008 en naar 40,05 % in 2009.

Foto Vlaams Energieangentschap
  

Logischerwijze staat daartegenover het dalende aandeel woongebouwen met een E-peil groter dan E80. Dat aandeel daalt van 70,13 % in 2006 tot 48,81 % in 2009. Pas sinds 2010 is E80 de verplichte maximumnorm waarboven het energieverbruik van een nieuwbouwwoning niet mag gaan. Maar meer dan de helft van de bouwers voldeed al in 2009 aan die norm. De Vlaming bouwt dus energiebewust en loopt voor op de normering.

Meer dan 10 % lage energiewoningen

Sommige bouwers gaan nog een stuk verder en bouwen een lage energiewoning met een E-peil tussen E40 en E60 of nog lager dan E40. Het aantal ‘voorlopers’, de groep die echt véél energiezuiniger bouwt dan de gestelde eis, groeit dus. In 2006 bouwde 2,5 % een lage energiewoning met E-peil lager dan E60. Dat aantal steeg in 2007 tot 5 % en tot bijna 9,5 % in 2008. Van de vergunningsaanvragen in 2009 zijn meer dan 10 % van de woningen lage energiewoningen.

Overtreders E-peil zijn quasi volledig verdwenen

Het groeiende energiebewustzijn van de bouwers enerzijds en een vrij strikt handhavings- en controlebeleid van het VEA anderzijds werpen hun vruchten af. Bouwers overschrijden nog amper de E100-norm, die gold in 2008 en 2009. Uit alle cijfers blijkt dat de nieuwe woongebouwen zelfs een stuk energiezuiniger zijn dan de eis die de Vlaamse overheid oplegt. Zowel in 2009 als in 2008 voldoet slechts 0,10 % niet aan de E100-eis. Het aantal overtreders is dus quasi nihil.

Isolatiedikte stijgt, hoogrendementsglas bijna standaard

Uit metingen op de werven blijkt bovendien dat de gemiddelde dikte van de gebruikte isolatie in nieuwbouwwoningen toeneemt. Net zoals het gebruik van hoogrendementsbeglazing. In 2004 had nog maar 42,8 % van de nieuwbouwwoningen hoogrendementsglas, in 2009 was dat al 90,4 %.

 200420072009Evolutie 2004-2009 (%)Evolutie 2007-2009 (%)
Hoogrendementsbeglazing in %* 42,8 57,3 90,4    

* HR++ (U < 1,2 W/m²K) Aantal bezochte woningen: 602 in 2004, 612 in 2007 en 904 in 2009. Bron: Extra Muros.

Normen verstrengen

De Europese Unie voorziet dat in 2021 alle nieuwbouw ‘bijna-energieneutraal’ moet zijn. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche wil daarom de komende jaren het maximale E-peil voor woningen, kantoren en scholen stelselmatig naar beneden dringen om tegen 2021 van ‘bijna-energieneutraliteit’ de Vlaamse norm te maken. Op die manier verbetert de norm geleidelijk en krijgt de bouwsector een duidelijk tijdspad om zich voor te bereiden. Tegelijk moeten een aantal andere maatregelen ervoor zorgen dat kandidaat-bouwers, architecten en aannemers deze stappen naar meer energiezuinigheid zonder problemen kunnen zetten.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/vlaming-bouwt-elk-jaar-energiezuiniger/