livios logo

Wat is een bijna-energieneutrale woning?

Vanaf 2021 bouwen we allemaal BEN. Die afkorting staat voor Bijna-EnergieNeutraal. Maar wat betekent dat precies? En waarin verschilt een BEN-woning van bijvoorbeeld een passiefhuis? Of een lage-energiewoning? Wij maken je op enkele minuten helemaal wegwijs!

BEN

Het BEN-logo met daarlangs de kernwaardes.


© VEA  

kingspan plat dak isolatie

Een BEN-woning klokt qua isolatie af op K40. Maar dat is al de standaard sinds 2012.

Foto Kingspan Insulation N.V.
  

Viessmann Vitosol_300_F special zonne-energie

De sprong in E-peil is wel enorm. Hernieuwbare technieken zijn dan ook een belangrijke peiler. Vanaf 2014 zijn die trouwens verplicht in nieuwbouw.

Foto Viessmann Belgium bvba
  

vloerverwarming

Ook de netto-energiebehoefte ligt vast: 70 kWh/m².

Foto Van Marcke
  

Waarom BEN?

Als je nieuwbouwt, legt de overheid jouw project energetische voorwaarden op. Je muren moeten een bepaald isolatieniveau halen. Je moet voorzien in bepaalde ventilatietechnieken. Om er maar twee verplichtingen uit te pikken. Die regels zijn vervat in de EPB-regelgeving. Die hebben dan weer als doel om de CO²-uitstoot van gebouwen terug te dringen.

Omdat het moet van Vlaanderen...

Omdat die uitstoot omlaag moet, verstrengen de energetische voorschriften steeds. Zo moet vanaf 2014 elke nieuwbouw een energieprestatieniveau van maximum E60 halen én uitgerust zijn met een hernieuwbaar energiesysteem. Die laatste eis valt weg als je door extra te investeren in isolatie en luchtdichtheid het E-peil doet dalen tot 54 of lager. De BEN-woning moet je dan ook zien als een volgende stap in die voortdurende verstrenging.

De Europese BEN

Word nu eens concreet! horen we je denken. Daarvoor nemen we de Europese definitie erbij. Europa zet namelijk de krijtlijnen uit, maar elke lidstaat vult binnen die grote lijnen het begrip zelf in. We citeren uit de Energy Performance of Buildings Directive EPBD:

"Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie, zoals vastgesteld volgens bijlage I. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten."

De Vlaamse BEN

Snap je er niet zo veel van? Geen nood. We kappen de definitie in kleinere stukken en toetsen ze aan de Vlaamse BEN.

K40

Zeer hoge energieprestatie en Dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid. Een lage energievraag impliceert dat een BEN-woning doorgedreven is geïsoleerd. Voor Vlaanderen betekent dat een K-peil van niet hoger dan 40. Dat is het maximale K-peil dat sinds 1 januari 2012 van kracht is. Of anders gezegd: elke nieuwbouw voldoet sinds dat jaar aan deze BEN-vereiste.

E30

Da's makkelijk - we bouwen al BEN! Toch niet. Het E-peil ligt een pak lager dan wat nu de norm is. Een BEN heeft een E-peil dat lager ligt of gelijk is aan E30. Nu is dat nog E70, vanaf 2014 E60. Een serieuze sprong.

Hernieuwbare energie

Voor die sprong moet het tweede gedeelte van de definitie zorgen. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten. Hernieuwbare energie, dus. Denk aan zonnepanelen, een zonneboiler en/of warmtepompen.

Hernieuwbaar verplicht

De aanzet hiervoor is al gegeven. Want vanaf 2014 moet elke nieuwbouw uitgerust zijn met een hernieuwbaar energiesysteem. Een BEN-woning haalt de weinige energie die ze nog nodig heeft uit hernieuwbare bronnen.

70 kWh/m²

De warmtevraag, ten slotte. De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m². Ter vergelijking: voor een passiefhuis is dat 15. En terwijl passief rond een K-peil van de 15 cirkelt, is dat voor BEN dus K40. Ligt de nadruk bij passief dus eerder op isolatie, krijgen bij BEN de technieken een (even) prominente(re) plaats.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/wat-is-een-bijna-energieneutrale-woning/