livios logo

We zijn even energie-efficiënt als in ... 1990!

Iedere mens op aarde gaat gemiddeld even efficiënt om met energie als 27 jaar geleden. Deze vrij ontnuchterende vaststelling komt van het Internationaal Energieagentschap (IEA), zo lezen we in De Standaard. Waar loopt het fout?

Onze honger naar ruimte blijkt moeilijk te stillen. Woningen en kantoren stegen doorheen de jaren in oppervlakte.

Foto Danneels
  

Hoezeer de technologie er is op vooruitgegaan, elektriciteit is steeds meer een rode draad geworden doorheen ons leven.


  

Verbruik moét naar beneden

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we – in Europa - tegen 2020 een pak minder CO2 uitstoten (20 % minder in vergelijking met 1990). Tegen 2050 moet dat cijfer zelfs met 80 tot 95 % naar beneden. Ook ons energieverbruik moet met 20 % naar beneden. Maar hier scoren we dus onvoldoende, aldus het IEA.

Waar wringt het schoentje?

Hoe komt het dat we in vergelijking met bijna 30 jaar geleden geen stap vooruit hebben gezet? Ondanks bijvoorbeeld de resolute keuze voor hernieuwbare energie? Uit het onderzoek blijkt dat we nog te fel gehecht zijn aan fossiele brandstoffen. Olie en steenkool blijven een belangrijke rol spelen bij het verwarmen van onze woningen.

Daarnaast is onze honger naar ruimte moeilijk te stillen. Woningen en kantoren stegen doorheen de jaren in oppervlakte. Ten slotte verbruiken we vandaag heel wat meer elektriciteit. Ledverlichting en energiezuinige elektrische toestellen ten spijt. Hoezeer de technologie er dus is op vooruitgegaan, elektriciteit is steeds meer een rode draad geworden doorheen ons leven.

Hoe halen we ons doel?

Om toch voldoende het hoofd te bieden aan de klimaatopwarming moeten we verschillende versnellingen hoger schakelen. Volgens het IEA is een daling van minstens 10 % nodig in vergelijking met ons energieverbruik in 1990. Er is met andere woorden nog heel wat werk aan de winkel. Zeker in de ontwikkelingslanden, waar het energieverbruik jaarlijks zelfs met 1 % stijgt.

Livios hielde de afgelopen tijd meerdere gesprekken met experts rond het terugdringen van ons verbruik. Lees dus zeker ook volgende artikels:


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/we-zijn-even-energie-efficient-als-in-1990/