Stookolie versus aardgas

Elke brandstof heeft zijn kwaliteiten en beperkingen. We bekijken hier de voornaamste verschillen tussen stookolie en aardgas op vlak van verbruiks- en installatiekosten, milieu-impact en onderhoud

1. Verbruiks- en installatiekosten

Hoewel gasleveranciers zelf hun prijs mogen bepalen, wat de deur openzet naar lagere prijzen, is de kostprijs van beide fossiele brandstoffen sterk gebonden aan de internationale olieprijzen. Stookolie reageert vrijwel meteen op prijsschommelingen, de aardgasprijs volgt met een vertraging van ongeveer zes maanden.

Wat de installatiekosten betreft, is aardgas goedkoper dan stookolie. Niet alleen omdat je geen tank nodig hebt, maar ook omdat gasketels goedkoper zijn dan stookolieketels.

Gespreid versus hele levering betalen

Bij aardgas betaal je maandelijks een voorschot op je verbruik en krijg je na de opname van de meter een afrekening. Bij stookolie betaal je de hele levering in een keer, maar je kent wel de prijs op voorhand. Als je het vervelend vindt om een groot bedrag in een keer te betalen, kan je een gespreide betaling aanvragen.

Beste moment afwachten

Het feit dat je grote voorraden ineens moet opslaan, heeft ook zijn voordelen. Je kan zo het beste moment afwachten om je tank te laten bijvullen. Achteraf ben je voor een hele tijd veilig en kunnen prijsschommelingen je niet meer deren. Ben je vergeetachtig van aard, dan kan je aan je leverancier vragen of hij zelf na verloop van tijd contact opneemt om de tank bij te vullen.

2. Milieu-impact

In een vergelijking tussen aardgas en stookolie, komt meestal het milieuaspect ter sprake. Stookolie had omwille van de lekkende tanks en de hogere uitstoot van zwavel en andere verbrandingsgassen geen al te goede reputatie. De CO2-emissies bij de verbranding van stookolie liggen ook 25 % hoger dan die van aardgas. De stookoliesector is er dankzij nieuwe technische ontwikkelingen in geslaagd deze ecologische achterstand voor een groot stuk terug te schroeven. Zeker wat de kans op lekken betreft, is er zowel qua techniek als qua wetgeving een serieuze vooruitgang geboekt.

Grote verschillen in aanbod ketels

Zowel voor aardgas als voor stookolie bestaan er binnen het aanbod aan ketels nog grote verschillen qua rendement en ecologie. Als je opteert voor een ketel met een hoog rendement en een lage uitstoot, doe je sowieso een goede zaak voor je portemonnee en het milieu. Denk er wel aan dat, als je een oude ketel vervangt door een hoogrendementsketel, de rookgasafvoer aangepast moet zijn/worden.

3. Onderhoud

Een verwarmingsketel op aardgas moet je iedere twee jaar laten onderhouden door een erkend technicus. Voor een stookolieketel dient deze controle jaarlijks te gebeuren.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media