livios logo

Aardgas in nieuwe verkavelingen niet meer verplicht

Wat als het gedaan is met het aanleggen van gasleidingen in nieuwe verkavelingen? De eerste stap lijkt alvast gezet. De Vlaamse regering keurde een ontwerp van decreet goed dat de aanleg van gasnetten in nieuwe verkavelingen niet langer verplicht. Zo lezen we in De Standaard.

Waarom?

Voor nieuwe verkavelingen ligt de aansluitprijs van gas vandaag nog forfaitair op 250 euro. In de toekomst gaat die kost omhoog als je toch aardgas wil binnentrekken en je verkaveling is hier niet op voorzien is.

Foto Fluvius
  

Twee redenen. Met de steeds strengere energetische eisen wordt hernieuwbare energie steeds belangrijker om aan de norm te voldoen. En aardgas is nu eenmaal een fossiele brandstof.

Maar ook de distributienetbeheerders zijn vragende partij. Zowel Eandis als Infrax investeerden de voorbije jaren zwaar om heel Vlaanderen te voorzien van gasnetten. De overgrote meerderheid is dan ook gedekt vandaag. De overblijvende gebieden zijn vaak afgelegen, en het is een dure zaak om deze nog mee aan te sluiten. Voor nieuwe verkavelingen ligt de aansluitprijs vandaag nog forfaitair op 250 euro. In de toekomst gaat die kost omhoog als je toch aardgas wil binnentrekken en je verkaveling is hier niet op voorzien is.

De alternatieven?

Hoe verwarm je best je nieuwe woning eens aardgas niet meer zo evident is? Uit een interview met een aantal experts vorig jaar bleek vooral de warmtepomp naar voren te komen als beste oplossing. Al komt hier natuurlijk een meerkost bij kijken ten opzichte van de huidige gasverwarming. Het is dus ook een kwestie van budget. Ook biomassa en warmtenetten zijn een optie.

Voor renovaties is de keuze voor aardgas nog steeds de meest praktische, klinkt het bij Eandis. Want er ligt sowieso al een gasleiding. Daarom verwachten ze ook niet meteen een daling in het aantal nieuwe gasaansluitingen. 

-------------------

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/fossiele-brandstoffen/aardgas-in-nieuwe-verkavelingen-niet-meer-verplicht/