livios logo

Is jouw gasinstallatie veilig? Expert legt uit hoe je er in 15 minuten achter komt

De grote gasontploffing in Wilrijk drukt ons met de neus op de feiten: als het fout gaat met gas zijn de gevolgen niet te overzien. Maar hoe weet je of jouw thuisinstallatie nog veilig is? Livios legde vijf vragen voor aan expert Kris Van Dingenen, technisch directeur bij Techlink, de federatie van elektrotechnici en (gas)installateurs.

Foto Getty Images
  

Foto Techlink
  

1. Hoe vaak gebeuren gasontploffingen in woningen?

“In 2017 waren er 24 gasontploffingen waarvan 14 bij woningen en 10 op andere locaties, zoals in caravans en horecazaken. Bij deze ontploffingen waren in totaal 33 gebouwen betrokken. Er vielen 32 gewonden en 4 doden. Let wel: dit zijn geen officiële cijfers, maar cijfers gebaseerd op de krantenartikelen”, benadrukt Kris Van Dingenen.

2. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van gaslekken of -ontploffingen?

“Gaslekken of -ontploffingen komen vaak voor bij installaties die te oud zijn. Bij deze installaties werd de schroefverbinding nog met kemp (een afdichtingsmateriaal op basis van vlas, red.) uitgevoerd. Vroeger was dit goed genoeg voor het oude stadsgas, wat relatief nat was. Maar sinds het stadsgas vervangen is door droger aardgas, is de kemp uitgedroogd en niet meer gasdicht. Vaak blijft de gasleiding enkel nog gasdicht door de verf die erop zit. In zo’n geval is het slechts wachten tot er iets misloopt.”

“Een andere oorzaak zijn slecht uitgevoerde werken door onbekwame mensen, zoals doe-het-zelvers en verwarmingsinstallateurs met te weinig competentie”, stelt Van Dingenen. “Vaak loopt het mis als ze het leidingsysteem willen veranderen. Ze denken dat ze zelf een aftakking of aansluiting naar een bijkomend gastoestel kunnen maken. Ook een gasvuur vervangen, laat je beter aan een professional over.”

3. Zijn er situaties waarin het risico op gaslekken of -ontploffingen groter is?

“Je loopt een hoger risico als je installatie verouderd is en als je onvoldoende ventileert. Dan wordt er bij een lek sneller een explosieve atmosfeer bereikt. Het enige wat dan nodig is, is een vonk met voldoende energie.”

4. Hoe kan je een gasontploffing vermijden?

“Zorg allereerst voor voldoende verluchting in de ruimtes waar gasleidingen zijn”, zegt Kris Van Dingenen. “Laat ook periodieke controles uitvoeren door een certificeerde installateur of een geaccrediteerd erkend keuringsorganisme. Daarnaast kan je ook een gasdetectiesysteem laten plaatsen. En als je een gasgeur opmerkt, laat dan meteen je installateur of distributienetbeheerder komen.”

5. Hoe controleer je zelf of je gasinstallatie nog veilig is?

“Je kan zelf een meting uitvoeren. Zet eerst alle gastoestellen uit en neem de index van de gasmeter op. Noteer na 15 minuten opnieuw de index en bereken het verschil. Dat getal moet je vermenigvuldigen met 4 om het verlies op uurbasis te bereken. Is het verschil groter dan 6 liter? Dan is het verlies te groot en laat je beter een installateur komen”, adviseert Kris Van Dingenen.

Tip: Noteer bij de index alle cijfers nauwkeurig, ook die na de komma.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/fossiele-brandstoffen/is-jouw-gasinstallatie-veilig-expert-legt-uit-hoe-je-er-in-15-minuten-achter-komt/