livios logo

Opinie Juan Vazquez (Gas.be): “Ook na 2050 gebruiken we nog gas”

In ons Grote Energiedebat breken specialisten zich het hoofd over de verwarmingsbronnen van de toekomst. Juan Vazquez, general manager van Gas.be, de federatie van de aardgastransport- en distributienetbeheerders, is er in dit opiniestuk voor Livios alvast van overtuigd dat ook gas daarbij zal horen. “Een CO2-heffing zou de gasprijs met slechts één eurocent doen stijgen.”

“Een CO2-heffing zou de gasprijs met slechts één eurocent doen stijgen.”

Foto gas.be
  

Gezinnen verwarmen hun woning nog steeds veel goedkoper met gas dan met elektriciteit. Eén kWh gas kost gemiddeld 0,06 euro, voor één kWh elektriciteit betaal je 0,25 euro. Je kunt rustig stellen dat je vier keer meer betaalt voor elektrische warmte. Uiteraard is er nog sprake van een CO2-taks, maar die zal het prijsverschil tussen gas en elektriciteit niet opvangen. Meestal spreekt men over een CO2-taks van 55 euro tot 100 euro per ton CO2. Een snelle berekening leert ons dat door deze CO2-heffing de gasprijs met slechts één eurocent zou stijgen. Niet meer dan dat.

Dit bevestigt dat aardgas een goedkope verwarmingsbron blijft. Dat is ook waarom in België meer dan 3 miljoen burgers zich verwarmen met gas. Ik vind het belangrijk dat installateurs en eindgebruikers weten dat gas ook na 2030 en waarschijnlijk zelfs na 2050 nog steeds zal worden gebruikt.

Groen gas

Het zal waarschijnlijk wel geleidelijk steeds minder ‘aard’-gas zijn, maar in toenemende mate bio- of synthetisch gas. Er lopen pilootprojecten in Frankrijk en Duitsland om synthetisch en biogas te produceren. Ook in België zijn er al proefprojecten. Eoly, onderdeel van Colruyt Group, Parkwind en Fluxys bouwen samen een power-to-gas-installatie op industriële schaal. Die zal groene elektriciteit omzetten in groene waterstof, die in de bestaande aardgasinfrastructuur kan worden vervoerd en opgeslagen. Met waterstof kan er vervolgens methaan worden geproduceerd, door het te combineren met koolstofdioxide. Dit methaan is het hoofdbestanddeel van het gas dat bekendstaat als aardgas.

Ook Eandis investeert in groen gas. Door vergisting van groente-, fruit- en tuinafval ontstaat biogas dat in een centrale opgeschoond wordt tot biomethaan of groen gas dat aan het aardgasnet wordt toegevoegd. Groen gas is een hernieuwbaar alternatief voor fossiel aardgas.

Een extra troef is dat met biogas afval wordt verwerkt, wat meteen een oplossing is voor een ander milieuprobleem. Iedereen vraagt zich af wat we gaan doen met de CO2-uitstoot van fossiele brandstof, maar niemand staat stil bij wat er gebeurt er met het methaan dat wordt geproduceerd door afval. De impact van methaan op het klimaat is 26 keer groter dan die van CO2. Met de biogasproductie kunnen we methaan neutraliseren en gebruiken om gas te valoriseren.

Het zal waarschijnlijk wel geleidelijk steeds minder ‘aard’-gas zijn, maar in toenemende mate bio- of synthetisch gas.

Foto Getty Images
  

Full electric niet realistisch

Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind staan nog onvoldoende op punt om alle elektriciteit op te wekken. Ze moeten worden bijgestaan door andere bronnen, zoals gas en biomassa. Het scenario naar full electric levert weliswaar de hoogste CO2-besparing op, maar de wetenschap beschouwt dit pad als onrealistisch en financieel zwaar. Als je ervan uitgaat dat landen de beperkte groene elektriciteitsproductie van hun buurlanden zouden moeten opvangen, impliceert dit dat ieder land over installaties zou beschikken die meer energie kunnen produceren dan de eigen nationale behoefte. Wat alweer moet worden doorgerekend in de prijs.

Bovendien is het mogelijk gas te stockeren wat bij elektriciteit veel moeilijker is. Bij hernieuwbare energie blijft het onevenwicht bestaan tussen productie en verbruik. Zonnepanelen produceren veel meer in de zomer, terwijl we de meeste energie net in de winter nodig hebben. Door de beschikbaarheid en kostprijs zal gas standhouden. Gas blijft de keuze voor vandaag en morgen en zal ook de keuze zijn voor overmorgen.

Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind staan nog onvoldoende op punt om alle elektriciteit op te wekken. Ze moeten worden bijgestaan door andere bronnen, zoals gas en biomassa.

Foto Getty Images
  

Dure warmtepompen

De juiste keuze maken is voor (ver)bouwers ingewikkelder dan ooit. Vroeger was de redenering heel eenvoudig. Ligt er een gasnetwerk voor de deur? Geen discussie, dan ga je voor aardgas. Is dat niet het geval, dan kies je voor stookolie of propaan. Niemand dacht aan de warmtepomp, omdat het isolatieniveau van de woningen niet beantwoordde aan de eisen van de warmtepomp.

Als we het hebben over warmtepompen, denken veel mensen aan elektrische warmtepompen, maar de operationele kosten van de gaswarmtepomp liggen lager dan die van de elektrische warmtepomp. De installatiekosten zullen min of meer gelijk zijn. Het grootste nadeel van een warmtepomp blijft de investeringskost. Die loopt snel op tot 10.000 en zelfs 15.000 euro. Zelfs als het huis goed geïsoleerd is, blijft de gasketel een interessante oplossing. En misschien zal gas aan belang inboeten voor verwarming, maar voor warmwaterproductie zal gas de absolute nummer één blijven.

-------------------

Meer over:
Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/fossiele-brandstoffen/opinie-juan-vazquez-gasbe-ook-na-2050-gebruiken-we-nog-gas/