livios logo

Propaantanks

Het volume van de tanks voor particulier gebruik varieert van 500 tot 3.000 liter. Het bedrijf dat de tank plaatst, zal in samenspraak met jou het type van de tank bepalen, een installatieplan opstellen, een vergunning en controle aanvragen en in de meeste gevallen ook het onderhoud en het verven van de tank voor zijn rekening nemen.

Kopen, huren of leasen?

De tank kan je kopen, huren of leasen. Voor huurtanks is het jaarlijks onderhoud meestal begrepen in de huurprijs. Als je koopt of least, sluit je best een onderhoudscontract af met de leverancier.

Boven- of ondergronds?

De goedkoopste en gemakkelijkste oplossing is een bovengrondse tank, maar omwille van esthetische redenen en om plaats te winnen wordt vaker gekozen voor een ondergrondse tank. In sommige gemeenten is dat trouwens verplicht.

Corrosie en vulklep

Een ondergrondse tank moet degelijk beschermd zijn tegen corrosie. Dat kan met een kathodische bescherming in de vorm van magnesiumzakken die mee ingegraven worden, maar je kan ook kiezen voor een dubbelwandige tank met een polyester omhulsel rondom de stalen wand. Hou er ook rekening mee dat ondergrondse tanks uitgerust moeten zijn met een vulklep die zich automatisch sluit bij het bereiken van een maximumpeil.

gastank tank gas propaantank

Omwille van esthetische redenen en om plaats te winnen wordt vaak gekozen voor een ondergrondse tank.

Foto Primagaz Belgium N.V.
  

gastank opslag aardgas OGtank7

Een bovengrondse tank is de goedkoopste en gemakkelijkste oplossing.

Foto Antargaz Belgium n.v.
  

Bijvullen

Als de tank moet worden bijgevuld, kan je zelf de leverancier contacteren. Je kan ook met de leverancier afspreken dat die dat op eigen initiatief doet op basis van een afgesproken frequentie, van de graaddagen of van telemetrische gegevens. In dat laatste scenario leest de leverancier vanop afstand af hoeveel propaan er nog in je tank zit. Net zoals bij stookolie kan je kiezen voor maandelijkse of driemaandelijkse afbetalingen.

Voorschriften

Om de veiligheid van je propaantank ook in de toekomst te garanderen, hou je je best aan volgende voorschriften:

  • Plaats geen brandbaar materiaal of auto’s in de directe nabijheid van de tank. Ook roken of barbecuen vlakbij de tank is uit den boze.
  • Laat het onkruid rond de tank niet te hoog worden en gebruik voor de bestrijding ervan geen producten op basis van chloraat.
  • Bescherm de leidingen tegen mogelijke beschadigingen en zorg dat ze goed ondersteund zijn. Teken het volledige traject van de leidingen uit.
  • Graaf of verbouw niet in de directe buurt van de tank of de gasleidingen.

Betalingsmodaliteiten

Wil je het volledige bedrag voor het vullen van de tank niet in één keer betalen, dan kan je ook kiezen voor andere betalingsmodaliteiten. Je kan bijvoorbeeld een maandelijks of een driemaandelijks bedrag betalen met een eindafreking op het einde van het jaar. Vraag ernaar bij je leverancier.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/fossiele-brandstoffen/propaantanks/