livios logo

Verwarmingssector pleit voor klimaatbeleid dat inzet op renovatie en innovatieve verwarmingstechnieken

Energie is een hot topic naar aanleiding van de verkiezingen eind mei. Volgens de Associatie voor de Thermische Technieken in België (ATTB) kan er pas een sterk energiebeleid gevoerd worden als alle stakeholders betrokken worden. Als vertegenwoordiger van de distributeurs van verwarmingstechnieken geeft de ATTB een aantal voorzetten.

1. Concrete actieplannen nodig

Renovatie is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid.

Foto Getty Images
  

De ATTB pleit voor een duidelijk beleid rond de energietransitie en een afstemming op gewestelijk, federaal en Europees niveau: “Vertaal de klimaatambities in concrete actieplannen met meetbare doelen. Dat schept een kader voor de verwarmingssector om zelf de juiste investeringen te doen. Zowel qua technologie, als opleidingen en marktoriëntatie.”

2. Meer inzetten op renovaties

Renovatie is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid. De ATTB rekent op een geïntegreerd beleid om bestaande gebouwen te renoveren: “In de eerste plaats denken wij aan de grondige isolatie van de gebouwschil. Maar er moet ook aandacht zijn voor verouderde verwarmingsinstallaties, die we moeten vervangen door energie-efficiënte installaties.”

Lees ook: 6 op 10 Belgen verwarmen met verouderde ketel.

3. Versnelde transitie naar CO2-arme verwarming

Om de Europese doelstellingen voor 2030-2050 te halen, is het belangrijk om over te schakelen naar een CO2-arme verwarming.

Foto Getty Images
  

Om de Europese doelstellingen voor 2030-2050 te halen, is het belangrijk om over te schakelen naar een CO2-arme verwarming. Volgens ATTB zou enkel de CO2-uitstoot als parameter mogen dienen: “Het verschil tussen de elektriciteitsprijzen en de prijzen van fossiele brandstoffen vormt een belemmering voor bepaalde hernieuwbare technologieën. Een eventuele lastenverschuiving moet geleidelijk aan gebeuren. De transitie zal bestaan uit verschillende maatregelen en oplossingen aangepast aan de mix in het gebouwenbestand. Daarom pleiten wij voor een evenwichtige mix van verschillende energiebronnen.”

4. Groene taxshift

ATTB pleit voor een algemene btw-verlaging voor materialen en technieken om energie-efficiënter te (ver)bouwen.


  

ATTB pleit voor een algemene btw-verlaging voor materialen en technieken om energie-efficiënter te (ver)bouwen. “Het lijkt ons raadzaam om premies voor niet-energiegebonden renovaties of aankoop van woningen te heroriënteren in de richting van energie-efficiënte renovaties. Daarom moeten de fiscale voordelen voor verwarmingstechnieken opnieuw ingevoerd worden. Er is een Belgisch kader nodig voor financiële en fiscale stimuli voor energieperformante verwarmingstechnieken.”

Tip: lees hier alles over de groene taxshift.

5. Overheid als voorbeeldrol

Volgens de ATTB moeten de overheden een voorbeeldrol spelen: “We roepen de overheden op om de renovatie van de overheidsgebouwen te versnellen door hier strengere isolatienormen en het gebruik van energie-efficiënte verwarmingstechnieken te introduceren.”

6. Uitdaging samen aangaan

De ATTB roept de overheden op om samen te werken en samen de klimaatuitdaging aan te gaan. “De bedrijven die bij ATTB zijn aangesloten, investeren permanent in vernieuwende technologieën. Samen met de overheden willen we blijven zoeken naar innovatieve oplossingen. Hiervoor dient er op beleidsvlak een langetermijnvisie ontwikkeld te worden waarop verwarmingsfabrikanten hun bedrijfsplannen kunnen afstemmen. Enkel door in te zetten op innovatie en door de samenwerking tussen de overheid en privésector kunnen we initiatief nemen en de klimaatuitdaging aangaan.”

12 dingen die je moet weten over hernieuwbare energie

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/hernieuwbare-energie/54015/verwarmingssector-pleit-voor-klimaatbeleid-dat-inzet-op-renovatie-en-innovatieve-verwarmingstechnieken/