livios logo

Dilemma: PV-panelen of zonneboiler?

De meerwaarde van zonne-energie staat buiten kijf. Maar wat als je om budgettaire redenen moet kiezen tussen PV-panelen en een zonneboiler? Hoe maak je een verstandige keuze? We leggen de vraag voor aan Marleen De Roye, inhoudelijk adviseur van Dialoog, een vzw die particuliere (ver)bouwers informeert rond duurzaam bouwen. Zij vergelijkt beide systemen op energieopbrengst, terugverdientijd en installatiegemak bij renovatie.

Per vierkante meter brengen zonnecollectoren vier keer meer energie op dan PV-panelen.

Foto Vaillant

De terugverdientijd van een zonneboiler varieert van vijf tot vijftig jaar.

Foto Viessmann Belgium bvba

Opbrengst per vierkante meter

Kijk je enkel naar de energetische opbrengst, dan lijkt de keuze snel gemaakt. Een zonneboiler genereert vier keer meer energie per vierkante meter collectoroppervlak dan PV-panelen. Maar is hij daarom ook economisch interessanter? "Dat hangt sterk af van de premies waarvoor je in aanmerking komt. In bestaande woningen of als de bouwvergunning voor 1 januari 2014 ingediend werd, krijg je nog de netbeheerderpremie van 550€/m² zonnecollectoren. Maak je ook aanspraak op de renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid? Dan is een zonneboiler financieel nog aantrekkelijker. Zonder premies oogt het plaatje veel minder gunstig."

Grotere gezinnen profiteren meer

Naast eventuele premies, is ook het verbruik belangrijk. "Een gezin van twee zuinige personen of een gezin van zes: dat maakt een groot verschil. De meerkost van een grotere zonneboiler is beperkt, maar de energiewinst is vele malen groter. Voor een PV-installatie geldt dat niet. Daar is de prijs die je betaalt per kilowattpiek (kWp) minder afhankelijk van de grootte van de installatie", weet Marleen De Roye.

Geen eenduidige terugverdientijd …

Het is bijgevolg niet evident om voor een zonneboiler zomaar een terugverdientijd naar voor te schuiven. "Dat verschilt enorm, grofweg van vijf tot vijftig jaar, afhankelijk van de kostprijs, het verbruik, premies en tal van praktische zaken die het rendement van de installatie beïnvloeden. Niet alleen de oriëntatie en hellingshoek van de collectoren spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook de isolatie van het opslagvat en de leidingverliezen."

… versus tien jaar voor PV-panelen

Ten opzichte van een nieuwe condenserende ketel bedraagt de meerkost van een zonneboiler voor een gezin van drie tot vier personen ruim 3.000 euro, exclusief btw. Koppelt hetzelfde gezin een zonneboiler aan een bestaande ketel of warmtepomp, dan betalen ze al snel 5.000 euro extra.
"Een gemiddelde PV-installatie, voor een productie van 3.500 kWh elektriciteit per jaar, kost rond de 8.000 euro. "Maar in tegenstelling tot een zonneboiler, kan je onafhankelijk van de grootte van de installatie wel altijd uitgaan van ongeveer dezelfde terugverdientijd. Die ligt momenteel rond de tien jaar", aldus De Roye.

Nodige oppervlakte

Qua installatie hebben beide systemen voor- en nadelen. Ten eerste wat betreft de te installeren oppervlakte aan panelen. "Reken op gemiddeld 30 m² voor PV-panelen, tegenover 3 tot 4 m² voor zonnecollectoren. Bovendien moet je bij fotovoltaïsche panelen schaduw vermijden, want anders zakt het rendement van de installatie aanzienlijk", waarschuwt De Roye. In het artikel Welke invloed hebben helling en oriëntatie op opbrengst zonnepanelen? gaan we dieper in op de perfecte opstelling.

Aandachtspunten bij renovatie

Toch levert de plaatsing van een PV-installatie bij bestaande woningen door de band genomen veel minder problemen op dan een zonneboiler. De Roye wijst op de aandachtspunten.

Zonneboiler

"Stel: je hebt een huis van twee verdiepingen en een zolder. Je wil zonnecollectoren op je hellend dak. Je cv-ketel voor naverwarming staat in de kelder. Dan verlies je veel warmte in het circuit tussen de collector en de naverwarming. Je hebt ook een zware circulatiepomp nodig en moet de leidingen van en naar de collector wegwerken in het gebouw. Ligt de badkamer op de verdieping, dan heb je aanzienlijke warmteverliezen in de leidingen tussen het boilervat en de badkamer." Meer weten over wat er komt kijken bij de installatie van een zonneboiler in een bestaande woning? Je leest er alles over in het artikel Hoe wordt een zonneboiler geïnstalleerd?

PV-panelen

"Bij een PV-installatie weegt de leidinglengte niet door op het rendement van de installatie, zijn de leidingen veel dunner en gemakkelijker te integreren in de woning. Bovendien mogen ze ook aan de buitenkant van het gebouw liggen."

Conclusie

Foto

  1. Een PV-installatie met een opbrengst van 3.500 kWh per jaar kost om en bij de 8.000 euro, exclusief btw. Die investering heb je op tien jaar terugverdiend.
  2. De meerprijs van een zonneboiler ten opzichte van een condensatieketel met boiler bedraagt 3.000 euro. Koppel je de zonneboiler aan een bestaande ketel of warmtepomp, dan loopt de investering op tot 5.000 euro en meer.
  3. De terugverdientijd van een zonneboiler hangt af van diverse factoren en varieert van vijf tot zelfs vijftig jaar. Ga dus niet over één nacht ijs bij je keuze, maar laat je goed adviseren.
  4. Valt er geregeld schaduw op je dak, dan zijn PV-panelen geen optie. Voor een zonneboilerinstallatie is gedeeltelijke schaduw geen probleem.
  5. Voor dezelfde energieopbrengst nemen zonnecollectoren beduidend minder ruimte in dan PV-panelen.

11 dingen die je moet weten over hernieuwbare energie


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/hernieuwbare-energie/dilemma-pv-panelen-of-zonneboiler/