livios logo

Groene energie

Wind is een duurzame energiebron en goed voor meer dan een kwart van onze groene stroom.

Foto Luminus
  

Hoewel de technologie op punt staat, worden er weinig windmolens geplaatst. Grootste struikelblok is dat er zelden bouwvergunningen voor worden uitgereikt.

Foto Livios
  

De zon is veruit de grootste bondgenoot in het duurzaam energiebeleid. We kunnen zonne-energie op een passieve en actieve manier benutten.

Foto Informazout vzw
  

Zonne-energie is bijzonder geschikt voor particuliere projecten, bedrijfsgebouwen en appartementsblokken.

Foto VIBE - Bio-Ecologisch Bouwen & Wonen
  

Ook de omgevingslucht of de aarde zijn nuttige energiebronnen. Zo kan je met een warmtepomp de aanwezige warmte in de lucht, het water of de grond onttrekken.


  

Van alle groene elektriciteit in Vlaanderen komt er een bescheiden 0,2 % uit waterkracht.


  

Naast traditionele energiebronnen zoals aardgas en stookolie bestaan er ook heel wat hernieuwbare energiebronnen. De bekendste zijn windenergie, zonne-energie, aardwarmte en waterkracht.

Windenergie

Wind is een duurzame energiebron en goed voor meer dan een kwart van onze groene stroom. Wind kennen we al langer als belangrijke energiebron. Nu gebruiken we een moderne versie van de windmolens om de windkracht om te zetten in elektriciteit. Het principe waarop dit gebeurt is vergelijkbaar met de dynamo van een fiets.

Windturbines

De wind heeft als alternatieve energiebron heel wat te bieden. Ook voor de particuliere gebruiker. Die kan de energie aanwenden met behulp van een privéwindmolen. Hoewel de technologie op punt staat, worden er weinig windmolens geplaatst. Grootste struikelblok is dat er zelden bouwvergunningen worden uitgereikt aan wie een molen in zijn achtertuin wil plaatsen. Het belangrijkste argument van vergunningverlenende instanties is dat er hinder ontstaat door geluidsoverlast en visuele vervuiling.

Het aanbod is ondanks de problematiek vrij uitgebreid met windmolens in diverse formaten. Een gemiddeld exemplaar is goed voor iets meer dan de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld gezin. Dat wil zeggen zo’n 2.000 kilowattuur. Het is wel belangrijk dat de windmolen vrij staat en boven het huis uitkomt om voldoende wind te vangen. Particuliere projecten alleen kunnen nooit de doelstellingen voor groene energie volledig realiseren. Daarvoor zijn grootschalige installaties nodig.

Goed inplanten

Windturbines moeten doordacht ingepland worden. De turbines worden vlak bij andere infrastructuur zoals haven- en industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen geplaatst. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor omwonenden. En om ook de natuur zoveel mogelijk te ontzien, worden windturbines op veilige afstand van beschermde natuur- en vogelgebieden geplaatst.

Zonne-energie

De zon is een onuitputtelijke energieleverancier. Dat hebben veel mensen ondertussen begrepen. Zonne-energie leent zich minder voor opwekking in grote elektriciteitscentrales omdat het veel ruimte in beslag neemt, maar is veeleer geschikt voor particuliere projecten en bedrijfsgebouwen, appartementsblokken, enz.

Passief en actief

De zon is veruit de grootste bondgenoot in het duurzaam energiebeleid. We kunnen zonne-energie op verschillende manieren benutten en dit zowel op een passieve als actieve manier. De passieve hulp van de zon komt vooral neer op een uitgekiend ontwerp van de woning. Het is de bedoeling dat deze zo optimaal mogelijk profiteert van het beschikbaar licht en de beschikbare warmte. Dit kan in de eerste plaats door een goede oriëntatie. Plaats de koele ruimtes aan de noordzijde en de te verwarmen vertrekken aan de zuidzijde. Lees zeker ook het artikel ‘Passieve zonne-energie in vijf vragen’.

Probeer aan de zuidzijde ook zoveel mogelijk gebruik te maken van glaspartijen – liefst superisolerend – en zo weinig mogelijk aan de noordzijde. Zorg er anderzijds ook voor dat de temperaturen in de zomer niet te hoog oplopen. Een luifel, een oversteek en een goede buitenzonwering zijn daarom ook van vitaal belang.
Situeer plaatsen waar veel licht nodig is ook bij de raampartijen (bv. het werkblad van de keuken). Op die manier heb je minder kunstlicht nodig en kan je profiteren van de zonnewarmte om de woning op te warmen. Met deze ingrepen kan je al snel tussen 5 en 20 % besparen op de energiefactuur voor verlichting en verwarming.

In de rubriek Zonne-energie vind je meer info over hoe je zonne-energie kan aanwenden met een zonneboiler en PV-panelen.

Aardwarmte

Ook de omgevingslucht of de aarde zijn nuttige energiebronnen. Zo kan je met een warmtepomp de aanwezige warmte in de lucht, het water of de grond onttrekken. Lees meer in de rubriek Warmtepompen.

Waterkracht

Van alle groene elektriciteit in Vlaanderen komt er een bescheiden 0,2 % uit waterkracht. Dat is net voldoende om 1.000 gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien. Het principe werkt als volgt: water brengt een turbine in beweging, die mechanische beweging wordt vervolgens omgezet in elektrische energie. Benodigdheden: véél water en een zeker hoogteverschil.
Aangezien er in Vlaanderen geen watervallen zijn, zijn er ook geen grote waterkrachtcentrales.

12 dingen die je moet weten over hernieuwbare energie

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/hernieuwbare-energie/groene-energie/