livios logo

Elektriciteit opslaan: hoe aanpakken?

Vraag

Is het goedkoper om zonder zonnepanelen, maar met een digitale meter een opslagbatterij te plaatsen? Wat zijn de kosten en het rendement van deze opstelling, ervan uitgaande dat de goedkoopste elektriciteit automatisch opgeslagen wordt?

Antwoord

Deze vraag loopt op dit moment (november 2019) wat voor op de feiten. Met een digitale meter (bidirectionele meter) kan er een tarifering op de elektriciteitsprijs toegepast worden. Dan kan op piek-vraagmomenten de elektriciteit duurder gemaakt worden, bij een hoog aanbod op bvb zonnige zomerdagen (hoge productie PV-panelen) of winderige dagen (productie windturbines) kan de elektriciteit goedkoper gemaakt worden.

Dan kun je met een thuisbatterij de batterij opladen met goedkope elektriciteit die je kunt gaan gebruiken op momenten dat de prijs weer hoog staat.

Maar die regelgeving is zeker nog niet klaar.  En pas als daar alle punten en komma’s zijn ingevuld kunnen we (misschien) simulaties gaan maken die aangeven wat economisch de meest rendabele oplossing is.

Bovendien moet je ook naar de capaciteit van de batterijen gaan kijken. Die wordt uitgedrukt in kWh. Een batterij van 15 kWh die constant 5 kW kan leveren is na 3 uur wel volledig leeg. En de levensduur van batterijen hangt samen met het aantal ontladingen.

Er zijn dus behoorlijk wat parameters die mee in de kosten-baten analyse moeten meegenomen worden. En van die parameters zijn er momenteel ook nog te veel onbekend. 

Op de website van de VREG kun je wel een simulatie maken of een thuisbatterij een oplossing is voor jou. Bij de eindresultaten verschijnt wel een behoorlijk uitgebreide disclaimer. En de simulatie gaat ervan uit dat dat je wel degelijk een installatie PV-panelen hebt.

Kamp C is het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie van de provincie Antwerpen. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Hernieuwbare energie

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

12 dingen die je moet weten over hernieuwbare energie


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/hernieuwbare-energie/vraag/35579/elektriciteit-opslaan-hoe-aanpakken/