livios logo

Energieprestatieregelgeving kent kinderziektes

Foto Arkana
  

Nu de EPB-regelgeving volledig in werking is getreden, vroeg Bouwunie aan zijn leden-aannemers hoe deze regelgeving in de praktijk werkt. Uit de antwoorden blijkt dat er noodzaak is aan duidelijke en voldoende gedetailleerde lastenboeken én aan een betere sensibilisering van de (ver)bouwers. Die zijn nu onvoldoende op de hoogte van de meerwaarde van EPB en de terugverdientijd van de maatregelen die ze nemen.

Enkel professionelen die met de energieprestatieregelgeving in aanraking komen, hebben de Bouwunie-enquête beantwoord. 28% van de respondenten is ruwbouwaannemer, 20% schrijnwerker, 25% installateur centrale verwarming en 27% is een algemene aannemer of een sleutel-op-de-deurbedrijf. In 73% van de gevallen werkt het bouwbedrijf hoofdzakelijk rechtstreeks voor klanten. 22% doet algemene aanneming of is een sleutel-op-de-deurbedrijf. 5% werkt in onderaanneming. 44% heeft al 1 tot 3 werven waarop de EPB-maatregelen van toepassing zijn. 16% heeft 3 tot 10 werven in uitvoering en 9% zelfs al meer dan 10 werven. De rest heeft nu nog geen ‘EPB-plichtige’ werven.

Voorwaarde

Foto Bouwkantoor Arnou
  

In theorie is EPB enkel een zaak van bouwheer, architect en verslaggever. De overheid heeft gemeend dat “de aannemer enkel maar moet uitvoeren wat hem gevraagd wordt”. Die stelling gaat volgens Bouwunie slechts op onder de dubbele voorwaarde dat de aannemer én tijdig én volledig geïnformeerd wordt. Ten laatste bij het opmaken van de offerte moet de aannemer weten wat de bouwheer verwacht.

Uit de bevraging blijkt dat 71% van de aannemers meent dat in de ontwerpfase niet voldoende nagedacht wordt over de te nemen EPB-maatregelen. Hierdoor zijn aanpassingen en bijsturingen tijdens de uitvoering van de werken nodig. Maar liefst 3 op 4 aannemers krijgt de informatie over EPB te laat van de architect en/of bouwheer. Hierdoor kan hij geen offerte maken of moet hij een offerte maken onder voorbehoud van prijs.

Volgens Bouwunie moet de overheid ervoor zorgen dat de bouwpartners al heel vroeg in het bouwproces een akkoord bereiken over de EPB-maatregelen. Het vastleggen van een goed doordachte en uitgewerkte “EPB-planning” biedt voordelen aan alle bouwparticipanten. “De overheid wil het decreet wel aanpassen, maar gaat hierbij niet ver genoeg”, aldus Bouwunie.

Duidelijke lastenboeken

6 op 10 aannemers geeft de lastenboeken inhoudelijk een onvoldoende. Ze zijn onvolledig of te weinig gedetailleerd om een correcte offerte te kunnen maken. De negatieve gevolgen zijn dan ook nooit ver te zoeken. Nu al ondervindt 43% technische uitvoeringsproblemen omdat de EPB-maatregelen niet of onvoldoende werden afgestemd of voorbereid. 71% van de aannemer wenst verdere opleiding en informatie.

Sensibilisering

Op het vlak van het sensibiliseren van bouwheren is er nog veel werk aan de winkel. Uit de enquête blijkt dat niet alleen te weinig bouwheren op de hoogte zijn - 69% van de aannemers zegt dat zijn klanten de regelgeving niet kennen. Meer nog, bij 62% van de aannemers ervaren de klanten de meerkost van EPB als negatief. Zij zijn dus ook niet spontaan bereid om meer te betalen voor de betere energieprestaties van hun gebouw. Bouwunie vraagt daarom een dringende aanpassing van de software die het energieprestatiepeil (E-peil) berekent. Deze software kan vandaag boetes berekenen, maar moet ook terugverdientijden kunnen berekenen zodat een bouwheer onmiddellijk de meerwaarde van EPB inziet.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/regelgeving/energieprestatieregelgeving-kent-kinderziektes/