livios logo

Waarom kiezen bouwers (niet) voor BEN?

Vanaf 2021 bouwen we verplicht bijna-energieneutraal (BEN). Maar sommige nieuwbouwers zetten die stap nu al. Anderen kiezen om 'gewoon' te voldoen aan de huidige energienormen. Wij polsten bij zeven bouwbedrijven achter de waarom wel en waarom niet van hun klanten.

Het BEN-logo met ernaast vier van de zeven kernwaardes.

Foto VEA
  

Bostoen, Arkana, Woningen Blavier, Woningbouw Danneels, Houtskeletbouw Dewaele, Sibomat woningbouw en bouwgroep Marchetta. Zes van die zeven bedrijven leveren op dit moment al BEN-woningen af. Danneels niet: "Omdat onze klanten er bijna nooit naar vragen. En de meerinvestering niet opweegt tegen het terugverdieneffect", klinkt het. "In onze ogen is E40 beter. Met zes à zeven pv-panelen verdien je je investering wél volledig terug. Dankzij de korting op onroerende voorheffing gedurende vijf jaar."

30 tot 70 % nu al BEN

De andere bouwbedrijven trekken wel de BEN-kaart. Bij Dewaele vertegenwoordigt deze energetische norm 30 % van hun projecten. Bij Sibomat, Marchetta en Arkana loopt dat - al dan niet door speciale BEN-acties of kortingen - op tot 60 à 70 %. Bostoen prikt geen precies percentage. Het bouwbedrijf benadrukt wel dat al hun woningen BEN-klaar zijn, maar "PV-panelen soms niet meteen geïnstalleerd worden wegens financiële redenen."

Waarom niet?

Daarmee zijn we aanbeland bij de waarom wel of waarom niet. Om welke redenen kiezen andere bouwers wel of niet voor BEN? We beginnen bij die laatste.

Foto
  

1. Te krap budget versus meerkost

Met stip op één: het budget. BEN bouwen kost meer dan een 'standaard' nieuwbouw. Stefan Hallez (Blavier): "De extra investering in isolatie en luchtdichtheid wordt stilaan standaard. Maar een warmtepomp bijvoorbeeld, vraagt wel een grotere investering dan een cv-ketel. En doet sommige bouwers afhaken." Ook bij Youri Van Daele (Sibomat) hetzelfde geluid. "Als klanten niet kiezen voor BEN, dan heeft dat vaak te maken met strikte budgettaire beperkingen."

2. Andere budgettaire prioriteiten

Over naar reden nummer twee: andere budgettaire prioriteiten. Claudia Marchetta (Marchetta): "Sommige kandidaat-bouwers vinden het genoeg om te voldoen aan de energetische norm. En steken hun geld liever in de binnenafwerking." Lisanne Govaerts (Arkana) bevestigt: "Sommige bouwheren investeren in extra vierkante meters. Of design." Al merkt Van Daele (Sibomat) wel een shift: "Wij zien dat de mentaliteit vaker omslaat richting energie."

Waarom wel?

Waarom kiezen bouwers nu al bewust voor BEN? De bouwbedrijven schuiven vier grote redenen naar voren.

Foto
  

1. Lagere energiefactuur

Reden nummer één: de maandelijkse energiefactuur. Govaerts (Arkana): "Als je energiezuinig bouwt, profiteer je levenslang van lage energiekosten." Maar deze factor hangt niet per se samen met het BEN-etiket, meent Hallez (Blavier): "Onze klanten kiezen voor een lage energiefactuur. Of hun woning BEN is of niet – daar liggen ze niet wakker van. BEN is geen doel op zich."

2. Woning behoudt waarde

Een andere drijfveer die hier nauw bij aansluit: investeren in strengere energienormen, is investeren in de waarde van je woning. Christophe Van Bever (Bostoen): "Kopers houden steeds meer rekening met het toekomstige plaatje. Tegen 2050 moeten alle woningen evolueren naar BEN. Het energieniveau zal een steeds belangrijkere rol spelen in de woningverkoop."

3. BEN is een duidelijk doel

Ook BEN zelf moedigt aan om energiezuiniger te bouwen. Van Daele (Sibomat): "Omdat de definitie van BEN zo duidelijk vastligt. Als bouwer weet je waar je aan toe bent. En wat je moet doen om je woning waardebestendig te maken.” Al plaatst Van Bever (Bostoen) daar een kleine kanttekening bij: "Mij valt op dat zeker niet iedereen mee is met dit verhaal. Niet alle bouwers zijn voldoende geïnformeerd."

4. Premies: dubbel verhaal

Wie energiezuinig bouwt, kan ten slotte rekenen op een verlaagde onroerende voorheffing. Daarnaast is er ook de premie van je netbeheerder die de extra investering moet compenseren. Pieter Devos (Dewaele): "Deze premies zijn de voornaamste reden voor onze klanten om naar BEN te streven." Marchetta nuanceert: "Allemaal tegemoetkomingen ná de bouw. De initiële kost blijft. Al zijn en blijven dit soort stimulansen belangrijk. Schrap ze, en ik ben er zeker van dat er minder kandidaat-bouwers voor BEN gaan."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/regelgeving/waarom-kiezen-bouwers-niet-voor-ben/