livios logo

Sanitair bij renovatie

Een grondige controle van de aanwezige toe- en afvoerleidingen en de riolering is noodzakelijk wanneer je gaat renoveren. Zeker als je het risico op lekken in de toekomst wil uitsluiten.

Roest

In oudere gegalvaniseerde leidingen kan corrosie of roestvorming optreden. Dit merk je aan roodachtige kleur van water. Corrosie kan leidingen zwaar aantasten en lekken veroorzaken. Je kan probleem tegengaan met fosfaatdoseerpompen.

Regenwater gebruiken

Als je wasmachine wil aansluiten op bestaande regenwaterput, heb je pompinstallatie nodig om water uit put te halen en op gewenste druk te brengen. De aanzuighoogte of verticale hoogte tussen zuigaansluiting van pomp en waterniveau bij laagste waterstand in regenwaterput mag nooit groter zijn dan 5 à 8 m. Het horizontale deel van zuigleiding moet zo kort mogelijk zijn met maximum van ongeveer 12 m. Voor meeste toepassingen volstaat druk tussen 2 en 3 bar. Houd er rekening mee dat je 1 bar verliest voor elke 10 m dat aftappunt hoger ligt.

leiding leidingen renovatie

Je kan corrosie van leidingen tegengaan met fosfaatdoseerpompen.

Foto e-Pipe Benelux
  

bruin water door gecorrodeerde leidingen 1

Dit merk je aan roodachtige kleur van water.

Foto e-Pipe Benelux
  

flexotank regenput FLEXOTRANK TRIDENT 125 MET ACCESSOIRES 3D

Je kan een reeds aanwezige regenwaterput vaak nog gebruiken voor enkele huishoudelijke toepassingen.

Foto O beton
  

Riolering verleggen

In oude woningen is riolering nogal eens gemeenschappelijk met buren. In dat geval mag je niet zomaar aanpassingen uitvoeren, maar moet je dit eerst met buren bespreken. Je mag bijvoorbeeld nooit eenzijdig gemeenschappelijk deel van riolering afsluiten, want dat wordt beschouwd als abnormale burenhinder. Bovendien kan het erfdienstbaarheid zijn. Tracht overeen te komen met buren of bespreek probleem met technische dienst van gemeente.

Deksels voor water- en septische put verhogen

Soms zijn deksels van bestaande water- en septische putten diep in grond verzonken. Handig is dat niet. Gelukkig kan je ze zelf verhogen. Voor betonnen putten zijn er prefabopzetelementen verkrijgbaar. Bij kunststofputten kan je mangat verhogen met een op hoogte verzaagde pvc of polyethyleenbuis met aangepaste diameter (vb. DN 400 mm of 600 mm). Je kan put ook op hoogte brengen met gemetselde constructie.

Afvoerbuizen vervangen

Als je vloer in oude woning uitbreekt, kan je meteen eventuele oude gres- of terracottabuizen vervangen door kunststofbuizen. Het kost relatief weinig en kan je achteraf veel ellende besparen.

-------------------

Meer over:
Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/sanitair/22599/sanitair-bij-renovatie/