livios logo

Gemeenschappelijke kosten voor iedereen gelijk of niet?

Vraag

Ik ben eigenaar van een appartement. De woning bestaat uit drie appartementen. De eerste verdieping heeft ook een tuin. De bewoners van dat appartement zijn de eigenaar ervan.

Nu hebben wij een firma gecontacteerd om de septische put te komen ledigen. De factuur bedraagt 211 euro. Nu zeggen ze dat de bewoners van de eerste verdieping enkel voor drie maanden betalen, omdat ze er maar drie maanden in wonen. Dus zij betalen 51 euro en ik en de bovenbuur moeten elk 80 euro betalen. Klopt dit? Of dienen zij te rekenen vanaf de datum van de compromis?

Antwoord

We legden de vraag voor aan Dominique Krickovic van UV Syndici:

"Uit uw mail begrijp ik dat een mede-eigenaar die sinds drie maanden in jullie residentie woont, wenst af te wijken van verdeelsleutels met betrekking tot de gemeenschappelijke kosten, meer bepaald met betrekking tot de factuur voor het ledigen van de sceptische put.

Zonder te veel informatie over de specifieke bepalingen van de basisakte van jullie VME kan ik u bevestigen dat, zonder beslissing van de algemene vergadering over een eventuele wijziging van de verdeling van de kosten, alle mede-eigenaars dienen bij te dragen a rato van hun aandelen (en niet a rato van de tijd dat zij het appartement effectief bewonen).

Vanaf het ogenblik van de authentieke akte (behoudens anders geregeld tussen partijen), dienen de kosten verdeeld te worden a rato van de aandelen of conform de bepalingen van de statuten."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/sanitair/onderhoud-en-waterbesparing/vraag/33584/gemeenschappelijke-kosten-voor-iedereen-gelijk-of-niet/