livios logo

Herbruiken regenwater

Vraag

Om regenwater op het toilet aan te sluiten, heb ik een extra vlotter met afsluitkraan geplaatst zodat ik aan één zijde van het reservoir regenwater en aan de andere zijde stadswater gescheiden kan aansluiten. Mag dit i.v.m. de keuring? Zo ja dan hoef ik geen vulsysteem voor de regenwaterput te installeren.

Antwoord

Een algemene voorwaarde waaraan de installatie moet voldoen bij het gebruik van hemelwater is dat het leidingsysteem van hemelwater volkomen gescheiden moet zijn van de binneninstallatie voor water bestemd voor menselijke consumptie in functie van beveiliging tegen terugstroming.

Als de voorraadtank dreigt leeg te komen in een periode van langdurige droogte kan water vanuit het drinkwaternet worden toegevoegd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Belangrijk bij alle systemen is het respecteren van deze algemene voorwaarde.

Beantwoord door: Claude Tjoen, Wavin Belgium NV
Meer beantwoorde vragen over Onderhoud en waterbesparing

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/sanitair/onderhoud-en-waterbesparing/vraag/35416/herbruiken-regenwater/