livios logo

De voor- en nadelen van een rietveld als waterzuivering

Foto Pure Milieutechniek
  

Er is de jongste tijd heel wat te doen geweest rond individuele waterzuivering door de nieuwe zoneringsplannen van de Vlaamse overheid. Op de markt zijn er tal van systemen. Een van de meest opvallende is ongetwijfeld het gebruik van rietvelden. Claude T’joen van Wavin somt voor Livios de voor- en nadelen op.

Om te begrijpen wat zo’n installatie inhoudt, even een woordje uitleg. Elke kleinschalige waterzuiveringsinstallatie en individuele behandeling van afvalwater bestaat uit drie grote delen.
De voorbehandeling of primaire zuivering verwijdert de onoplosbare stoffen onder de vorm van slib. Het slib komt in een bezinkput, septische put, vetvanger of filterput terecht. In de volgende stap, de biologische zuivering, breken micro-organismen de biologische stoffen af. Dit kan op diverse manieren gebeuren. Het is in deze fase dat een plantensysteem een grote rol kan spelen.
De derde en laatste stap is de nabehandeling of tertiaire zuivering. De voedingszouten en de laatste restanten van zwevende stoffen worden verwijderd. Ze belanden in een overloopput of nabezinktank. Ook hier is er een rol weggelegd voor een plantensysteem. Er zijn diverse combinatiemogelijkheden.
Let wel op dat alle toestellen van de installatie altijd gemakkelijk toegankelijk zijn voor controle en onderhoud.

Wortels

De meeste technische systemen worden ondergronds geplaatst in tegenstelling tot de plantensystemen waarbij je ook over voldoende oppervlakte moet beschikken.
De zuiverende werking van de planten en van de wortels in het bijzonder is essentieel. Micro-organismen bouwen de organische verbindingen om in anorganische verbindingen welke door de planten worden opgenomen.

Eisen

Onder de plantensystemen zijn rietvelden zeer populair. Riet is ideaal geschikt voor wisselende waterstanden en ontwikkelt enorm veel wortels. Dit bevordert de doorlaatbaarheid. Bovendien is er een goede zuurstofaanvoer via de stengels. Verder stelt riet weinig eisen op vlak van bodemsamenstelling en is het zeer droogte- en vorstresistent.

Types

Er zijn verschillende types rietvelden. Allen werken ze volgens hetzelfde principe. Het grootste verschil is het aantal benodigde vierkante meters per type. Een vloeirietveld heeft een oppervlakte van 5 m² per inwoner nodig om dagelijks van één persoon 150 liter huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het infiltratieveld vraagt een oppervlakte van 2m² per inwoner, terwijl het wortelzonerietveld 3m² per persoon vraagt.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Goede zuiveringsresultaten zelfs bij sterk wisselende belasting
 • Lage investerings- en uitbatingskosten
 • Llaag energieverbruik - zeer beperkte slibproductie
 • Zeer goed inpasbaar in landelijke omgeving
 • Eenvoudig in aanleg en onderhoud
 • Geen lawaaihinder

Nadelen

 • Jong, pas aangeplant riet wordt best niet meteen belast. Laat het eerst wat doorgroeien
 • Het opstarten duurt door de aanplanting langer
 • Optimale werking slechts na enkele jaren
 • Seizoensgebonden rendement, risico op bevriezing
 • Kans op ongedierte
 • Regelmatige controle en onderhoud nodig

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/sanitair/waterbehandeling/de-voor-en-nadelen-van-een-rietveld-als-waterzuivering/