livios logo

Maakt Aquafin straks onze regenwaterputten slim?

Opvallend voorstel van Aquafin: de waterzuiveringsbeheerder wil in de toekomst onze regenwaterputten beheren. De totale capaciteit van alle regenwaterputten in Vlaanderen zou zo’n 15 miljard liter bedragen. Door de putten vanop afstand leeg te laten lopen als er regen voorspeld wordt, hoopt Aquafin een buffer te creëren om overstromingsgevaar te verminderen.

Klimaatverandering

De komende jaren zouden de winters steeds natter worden. Dat vergroot het risico op overstromingen in ons land. Om dat gevaar in te perken, onderzoekt Aquafin of ze de naar schatting 1,5 miljoen regenwaterputten in Vlaanderen kunnen gebruiken als buffer. Wie een nieuwe woning bouwt of grondig renoveert, is al enkele jaren verplicht om hemelwater op te vangen en te gebruiken. Er is een grote capaciteit om regen op te vangen die op dit moment niet benut wordt. De meeste regenputten zitten een groot deel van het jaar vol, terwijl de riolering (beheerd door Aquafin) bij hevige regenval snel overbelast is.

Veel regenputten zitten een groot deel van het jaar vol, terwijl de riolering bij hevige regenval snel overbelast is.

Foto Getty Images
  

De komende jaren zouden de winters steeds natter worden. Dat vergroot het risico op overstromingen.

Foto Getty Images
  

Slimme regenwaterput

Door een sensor in een regenwaterput te plaatsen en een klep of pomp op afstand te bedienen, zou Aquafin via internet elke put individueel kunnen sturen. Concreet houdt dat in dat een volle regenwaterput deels of volledig geleegd wordt als er regen zit aan te komen. Het overbodige water infiltreert in de bodem, en de put dient als waterreservoir om de regen op te vangen. Omdat een groot deel van Vlaanderen verhard is, dringt regen onvoldoende door in de grond. In droge periodes betekent dat een laag grondwaterpeil, en bij hevige regenval is er overstromingsgevaar. Een slimme regenwaterput vangt beide vliegen in één klap zonder in nieuwe infrastructuur te investeren. 

Vast staat dat het de burger niks mag kosten, en dat gezinnen er geen enkel nadeel van mogen ondervinden.

Foto Getty Images
  

In droge periodes betekent dat een laag grondwaterpeil, en bij hevige regenval is er overstromingsgevaar.

Foto Getty Images
  

Vergoeding

Staat de burger wel open voor dit idee? Volgens Aquafin wel, op voorwaarde dat er een vergoeding tegenover staat. Een concreet voorstel is nog niet geformuleerd, maar een mogelijkheid zou zijn om de regenwaterputten te leasen. Eigenaars van een regenwaterput zouden dan vrijwillig meewerken aan het plan. Aquafin onderzoekt nu of gemeentes en verzekeringsmaatschappijen willen bijdragen aan die compensatie, aangezien het verminderen van overstromingen hen een financieel voordeel oplevert. Vast staat dat het de burger niks mag kosten, en dat gezinnen er geen enkel nadeel van mogen ondervinden. Het plan zit nog in een conceptfase, afwachten dus wanneer we de eerste slimme regenwaterputten krijgen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/sanitair/waterbehandeling/maakt-aquafin-straks-onze-regenwaterputten-slim/