livios logo

Onduidelijkheid troef over verplichting rookmelders


  

In Vlaanderen ben je sinds enkele maanden verplicht om een rookmelder te installeren in een nieuwbouw of renovatiewoning. Maar in de praktijk rijzen er heel wat vragen. "Onduidelijkheid is troef."

“Niemand weet hoeveel rookmelders je waar moet hangen en hoe je dit op het plan moet aanduiden”, zegt Bart Verstraete van architectenorganisatie NAV.

De bevoegdheid voor brandpreventie is een federale materie. Velen stelden zich er dan ook vragen bij dat het Vlaamse parlement plots met dit voorstel afkwam. Dat Vlaams parlement heeft het er zichzelf bovendien niet gemakkelijk op gemaakt. In 2008 was er al een decreet, maar dat werd dit jaar de prullenbak in gekieperd. Het enige aan duidelijkheid wat overbleef, was het type rookmelder. Het moet gaan om een apparaat conform de norm NBN EN 14604 en mag niet van het ionische type zijn. De verplichting geldt voor nieuwbouw en voor gerenoveerde woningen waarvoor een bouwvergunning nodig is.

Parlementaire vraag

“Het is onduidelijk hoeveel rookmelders je moet hangen en waar", zegt Bart Verstraete van het NAV. "Architecten moeten de rookmelders ook aanduiden op de stedenbouwkundige vergunning, maar niemand weet hoe dit moet. We hebben onze leden voorgesteld om met een grafisch symbool aan te duiden waar ze denken dat de rookmelder moet hangen. Dat symbool verklaren ze nader in de legende van het bouwplan.
Ook vonden we het raadzaam vanuit NAV om een invoegbepaling op te stellen voor in het architectencontract inzake aansprakelijkheid. De verwarring is compleet, want de gemeentebesturen weten ook niet hoe het zit. De ene gemeente keurt het plan goed, de andere trekt er zich dan weer niks van aan... We kregen zelfs het advies om 'er zullen rookmelders geplaatst worden volgens de richtlijnen van het decreet' op het plan te zetten om in orde te zijn. We gaan een parlementaire vraag stellen, maar voorlopig helpen we ons vooruit.”

Lees het rookmelderdecreet.

-------------------

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/smarthome/beveiliging-en-videofonie/onduidelijkheid-troef-over-verplichting-rookmelders/