livios logo

Eco-Bouwpools succesvol van start

Architecte Lieve Van Hoef: "De ommezwaai kwam er bij mij in de jaren zeventig, toen de Club van Rome het rapport ‘De grenzen aan de groei’ uitbracht. Ik wist: zo kan het niet verder.”

Foto Livios
  

Het Eco-bouwpools-project kan al meteen rekenen op veel interesse uit de sector.

Foto Livios
  

Met een blower-doortest, kan de luchtdichtheid van een woning gemiddeld 15 tot 30% verbeterd worden.

Foto Livios
  

Pieter Maes: "Hét probleem in ons land blijven de daken. Daarlangs gaat de meeste lucht verloren. Terwijl de gouden regel luidt: dampopen, maar luchtdicht!"

Foto Livios
  

Met Eco-Bouwpools wil het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE) bouwprofessionals warm maken voor mens- en milieuvriendelijke bouwtechnieken. Onze man was aanwezig bij twee werfbezoeken in het kader van het project.

Dinsdag 21 augustus. Zo’n 50-tal professionelen uit de bouwsector, een gezonde mix van architecten en aannemers, stromen samen in Kleine Brogel (Peer). Daar wordt de Sint-Jozefszaal, een openbaar ontmoetingscentrum, duchtig verbouwd. Op zich geen ongewoon nieuws, maar omdat het project zo veel mogelijk met bio-ecologische materialen gerealiseerd wordt toch de moeite waard. Architecte Lieve Van Hoef, die de verbouwingswerken heeft uitgetekend, werkt al jaren volgens de bio-ecologische regels van de kunst. “Ik geloof dat het goed is om materialen te gebruiken die het milieu en de mens geen schade berokkenen”, vertelt ze. “Ecologisch bewust bouwen komt de gezondheid van de mens ten goede. De ommezwaai kwam er bij mij in de jaren zeventig, toen de Club van Rome het rapport ‘De grenzen aan de groei’ uitbracht. Daarin werd voor het eerst een verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen daarvan voor het milieu. Ik wist: zo kan het niet verder.”

PEFC

Vandaag leidt Lieve Van Hoef de groep architecten en aannemers door de nieuwe bijbouw van het ontmoetingscentrum. De interesse is groot als ze belangrijke punten aanhaalt, zoals de inplanting van het gebouw in relatie met de omgeving. “In dit geval hebben we beslist het aangrenzende pleintje niet in te palmen met de bijbouw”, vertelt Van Hoef. “De open ruimte heeft hier een erg belangrijke sociale functie. De bijbouw zelf bestaat uit een houtskeletstructuur. Die is volledig uit FSC-hout opgetrokken. Het hout dat binnen en voor de portieken wordt gebruikt is PEFC-gelabeld. Dat is de Europese variant van FSC, maar ietwat minder streng.”

De bio-ecologische materialen in het ontwerp van Lieve Van Hoef zijn onder andere houtvezelplaat, kurk, natuurgipslaten en natuurverven. De cement die in het project wordt gebruikt is vliegasvrij. “Voor de watertoevoer beschikken we over 3 regenwatertanks van 10.000 liter”, vertelt de architecte. “En voor warm water is een zonneboiler voorzien.” Al tijdens de rondleiding wordt er tussen de architecten onderling gedebatteerd over de voor- en nadelen van bio-ecologische materialen.
En dat is net het opzet van Eco-Bouwpools: “We stellen vast dat bij klassiek geschoolde architecten en aannemers de kennis over bio-ecologisch bouwen beperkt is”, zegt Jeroen Dries, die via Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg bij het project betrokken is. “Toch is de vraag naar mens- en milieuvriendelijke gebouwen groot. Met Eco-Bouwpools willen we kennis verspreiden en ervaringen uitwisselen onder bouwprofessionals om het draagvlak voor de de bio-ecologsiche bouwmarkt te verstevigen. Dat doen we via de nieuwe website, maar ook in de praktijk met werfbezoeken zoals vandaag.”

Blower-door

Na deze rondleiding, bezoekt de hele groep een tweede bouwwerf, waar een houtskeletwoning opgetrokken wordt. Dé gelegenheid om de aanwezige bouwprofessionals te informeren over deze manier van bouwen.
De kers op de taart wordt ten slotte geleverd door Raf Wuyts en Pieter Maes. Met hun bedrijfje Boomer zijn ze gespecialiseerd in het uitvoeren van luchtdichtings- en isolatiewerken. We krijgen een uitvoerige luchtdichtingsproef voorgeschoteld met de Blower-door, een ingenieus systeem waarbij met behulp van een ventilator een onder- of overdruk in de woning gecreëerd wordt. Vervolgens kunnen lekken in het gebouw, met behulp van de nodige software, duidelijk in kaart worden gebracht. “Door een blower-doortest uit te voeren, kunnen we de luchtdichtheid van een woning gemiddeld 15 tot 30% verbeteren”, vertelt Pieter Maes. “Hét probleem in ons land blijven de daken. Daarlangs gaat de meeste lucht verloren. Terwijl de gouden regel luidt: dampopen, maar luchtdicht!”

Bio-ecologisch bouwen?

Dit is bouwen met zo weinig mogelijk schadelijke effecten op mens en natuur. Nagroeibare en lokale natuurlijke grondstoffen krijgen de voorkeur. Bovendien worden er specifieke bouwtechnieken toegepast, afgestemd op de gebruikte bio-ecologische materialen. Meer uitgebreide info vind je op www.vibe.be. Op diezelfde website vind je ook een lijst met architecten die ervaring hebben met bio-ecologisch bouwen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatie-plaatsen-en-onderhouden/eco-bouwpools-succesvol-van-start/