livios logo

Renoveren: het ventilatievraagstuk opgelost!

Sinds 2015 gelden voor uitgebreide energetische renovaties dezelfde eisen als bij nieuwbouw. Maar wat wil dat zeggen en hoe pak je het ventilatievraagstuk best aan? We vroegen het aan Dimitri Nicoli van Duco Ventilation & Sun Control.

Sinds dit jaar gelden voor uitgebreide renovaties dezelfde ventilatie-eisen als bij nieuwbouw.

Foto Thermad Climate Systems
  

Een woonkamer van 10 m² heeft per uur 36 m³ verse lucht nodig.

Foto Verelst Renovatie
  

C of D? Beide systemen zijn geschikt, maar voor renovaties blijkt C dikwijls praktischer. Want je moet minder luchtkanalen zien weg te werken.

Foto Renson - Ventilatie
  

Ventilatierooster in raamkader: dit is de meest discrete oplossing.

Foto Duco Ventilation & Sun Control
  

De nieuwe EPB-regelgeving voor energetische renovaties maakt verbouwen zo'n 10 % duurder. Maar die meerkost was je anders ook kwijt ... aan een hogere energiefactuur.

Foto Victor
  

Niet alleen luchttoevoer in droge ruimtes …

Dimitri Nicoli: "Vroeger golden er geen ventilatie-eisen bij renovaties. In 2006 kwam daar voor het eerst verandering in. Van toen af moest je bij het vervangen van de ramen een bepaalde hoeveelheid verse toevoerlucht voorzien in de droge ruimtes."

Die toevoereis blijft overeind in de kersverse EPB-regelgeving voor renovaties. Net als vroeger wordt het debiet bepaald volgens de ventilatienorm. "Bij een woning komt dat neer op 3,6 m³ per uur per m² voor droge ruimtes. Voor een woonkamer van 10 m² is dus een luchttoevoer nodig van 36 m³ per uur."

… maar ook luchtafvoer in natte ruimtes

Daar blijft het niet bij. "Net als voor nieuwbouw, moet je bij een uitgebreide renovatie ook voorzien in de afvoer van vervuilde lucht in natte ruimtes (badkamer, keuken, toilet, washok, …). Met een afvoerdebiet tussen minstens 25 en maximum 75 m³/h", aldus Nicoli.

Natuurlijk of mechanisch

Met andere woorden: ga je uitgebreid renoveren, dan is een volledig ventilatiesysteem verplicht. De vraag is hoe je die eis het best invult. Nicoli: "De keuze blijft tussen een ventilatiesysteem C met natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer, of een systeem D met mechanische aan- en afvoer."

"Een volledig mechanisch systeem levert ook goede resultaten, maar in een renovatiecontext is het moeilijk om de ventilatiekanalen weg te werken. Bovendien moet je je als bouwheer bewust zijn van het extra onderhoud van zo’n installatie." Meer weten over de voor- en nadelen van beide systemen?

Onvermijdelijke doorboringen

"Het grote verschil met nieuwbouw is dat je daar de ventilatiekanalen veel beter kan integreren in het ontwerp. Bij renovatie moet je onvermijdelijk gaan doorboren en bijvoorbeeld kanalen wegwerken achter een vals plafond. Een reden te meer om goed na te denken over de mogelijkheden en alles goed af te stemmen met je architect en EPB-verslaggever", aldus Nicoli.

Waar komen de toevoerroosters?

Ga je voor systeem D, dan is het aan je architect om de ventilatiekanalen een plaats te geven in het ontwerp. Kies je daarentegen voor natuurlijke aanvoer via toevoerroosters, heb je drie mogelijkheden:

  1. In het raamkader: de meest discrete optie. "Ook de meest courante methode aangezien bij uitgebreide renovaties het schrijnwerk nagenoeg altijd vervangen wordt", weet Nicoli.
  2. Op het glas: slechts toegepast in ongeveer 10 % van de gevallen, maar soms wel
    interessant. "Bijvoorbeeld als je alleen de ramen – bijvoorbeeld enkel glas –
    vervangt, maar het schrijnwerk zelf behoudt. Een nadeel is dat het
    toevoerrooster meer opvalt."
  3. In de muur: omdat je hiervoor de bouwschil moet doorboren alleen interessant als je de ramen niet vervangt. Ofin ruimtes zonder ramen. "Reken op ongeveer 250 euro per muurdoorvoer."

Afvoer via ventilatiekanalen …

Voor de afvoer van lucht kan je niet buiten het gebruik van ventilatiekanalen, zowel bij systeem D als C. "Maar je hebt enkel luchtafvoerkanalen nodig in de natte zones. Meestal gaat het om drie à vier ruimtes: badkamer, toilet, keuken en wasplaats. Maak goede afspraken met je architect over hoe je deze inplant en wegwerkt."

… op basis van CO2-gehalte en relatieve vochtigheid

Om het energieverbruik te beperken, raadt Nicoli aan om ook voor de luchtafvoer te werken met een vraaggestuurd systeem op basis van CO2- en vochtigheidsmetingen.

"Ideaal is dat je in elke natte ruimte een afvoerkanaal voorziet met een automatisch gestuurde klep. Liggen de waarden te hoog, dan opent de klep en gaat de vervuilde lucht naar de ventilatie-unit en vervolgens via het dak naar buiten. Zo ventileer je alleen als het echt nodig is."

Kostenplaatje + 10 %

De ventilatie-eisen voor een grondige renovatie zijn exact dezelfde als voor nieuwbouw en dus ook de kostprijs van de installatie. Volgens Nicoli verhoogt de EPB-regelgeving voor renovaties de totale verbouwkost met ongeveer 10 %. "Dat is het gevolg van alle ingrepen samen: isolatie, technieken, de kosten voor de EPB-verslaggeving, … Maar aan de andere kant: die 10 % zou je anders snel verliezen aan extra energieverbruik", besluit Nicoli.

Voor renovaties zijn ook decentrale ventilatiesystemen een optie. Decentraal? Wat is dat? Lees er hier alles over.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatie-plaatsen-en-onderhouden/renoveren-het-ventilatievraagstuk-opgelost/