livios logo

Vanaf 2010 strengere energienormen voor woningen: E100 wordt E80

Foto ISOVER
  

De Vlaamse Regering stelt voor om de energieprestatie-eis voor woongebouwen te verstrengen. Doel is om de sinds 1 januari 2006 geldende E100 vanaf 1 januari 2010 te vervangen door E80. Zopas bleek nog uit een WTCB-studie dat de Vlaamse energie-eisen veel lakser zijn dan in onze buurlanden.

Een nieuwbouwwoning in Vlaanderen die aan de huidige energienormen voldoet, zou in Nederland, Duitsland en Frankrijk regelrecht afgekeurd worden, schrijft De Standaard vrijdag. De energienorm voor nieuwbouw is in Nederland 36% strenger, in Duitsland 25% en in Frankrijk 22%, blijkt uit het onderzoek van het Wetenschappelijk Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

Voorstel

Op basis van onder meer deze studie reageert Vlaams energieminister Hilde Crevits (CD&V) met een "aanzet tot verstrenging van de energieprestatie-eis voor woongebouwen". De verstrenging van het E-Peil van 100 naar 80 moet leiden tot een verlaging van het stroom- en brandstofverbruik in nieuwbouw- en verbouwde woningen.

Foto Vandersanden
  

Het voorstel omvat nog enkele andere wijzigingen, waaronder het verstrengen van de isolatiegraad voor buitenmuren en daken van alle types gebouwen die worden gebouwd of verbouwd. De andere EPB-eisen, bijvoorbeeld K45 of E100 voor kantoren en scholen, zouden behouden blijven. Het goedgekeurde ontwerpbesluit wordt voor advies aan de SERV en de MiNa-Raad voorgelegd.
Voor alle aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning tot en met 31 december 2009 blijft dan het huidige eisenpakket gelden.

Evaluatie van de E-100

Het EPB-decreet van januari 2006 omvat een verplichte evaluatie van de energieprestatieregelgeving. De economische haalbaarheid, de berekeningsmethodiek van de energieprestatie van een gebouw en de administratieve lasten tweejaarlijks moeten worden onderzocht. Voor deze evaluatie is zowel een vergelijkend als een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Huidige resultaten


  

De uitgevoerde studies gaven duidelijk aan dat het economisch haalbaar en wenselijk is om het E-peil voor woongebouwen te verlagen naar E80 vanaf 2010. Bovendien tonen de statistische gegevens uit de ingediende EPB-aangiften aan dat sinds de inwerkingtreding van de energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2006, de bouwers duidelijk meer aandacht besteden aan isolatie en efficiënte verwarmingsinstallaties om de energiefactuur van hun nieuwe woning te beperken. Woningen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd in 2006 realiseren gemiddeld E89. Woningen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd in 2007 realiseren gemiddeld E85.

Limburg is koploper

Sinds de inwerkingtreding van de energieprestatieregelgeving worden de woningen met gemiddeld de beste energieprestaties in Limburg gebouwd. Daar wordt gemiddeld E84 gehaald.

De andere provincies volgen op enige afstand, met Antwerpen en Oost-Vlaanderen op E87, Vlaams-Brabant op E88 en West-Vlaanderen op E89.

Tevredenheid bij Vlaamse Confederatie Bouw

De Vlaamse Confederatie Bouw is verheugd over de regeringsbeslissing en steunt ze. Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: "De ervaring wijst uit dat de meerprijs voor dergelijke woningen binnen de perken blijft. Doordat energiezuinige woningen minder verbruiken, is de hogere begininvestering bovendien na enkele jaren al terugverdiend."
Volgens de VCB zal ook het halen van de strengere E80-eis geen enkel probleem zijn voor de bouw. Marc Dillen: "De realiteit bewijst dat aannemers een belangrijk aandeel hebben in de evolutie naar een duurzamere samenleving die minder energie verbruikt."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatieregelgeving/20665/vanaf-2010-strengere-energienormen-voor-woningen-e100-wordt-e80/