livios logo

EPB-regelgeving van gewest tot gewest

Foto Vandersanden
  

Sinds enkele maanden is de EPB-regelgeving ook in Brussel en Wallonië een feit. Ze bevat eisen voor de energieprestaties en ventilatie van je woning. Zoals het ons kleine landje betaamt, verschillen de eisen van gewest tot gewest. Een overzicht.

De EPB-regelgeving (Energieprestatie en Binnenklimaat) is de omzetting van een Europese Norm. Voor elk nieuw gebouw waarin wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld of gesport, gelden in Vlaanderen sinds 1 januari 2006 EPB-eisen. Sinds dit jaar is dat ook in Brussel (vanaf juli) en Wallonië (vanaf september) het geval.

De eisen zijn afhankelijk van:

  • de bestemming van het gebouw (wonen, kantoor, sport, industrie, ...).
  • de aard van de werken (nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging, …).

Het Energieprestatiebesluit stelt 3 soorten eisen:

1. Strengere thermische isolatie-eisen (maximaal K-peil en U-waarden)

Het K-peil heeft betrekking op de isolatiewaarde van het gebouw in zijn geheel. Hoe lager de K-waarde, hoe minder warmteverliezen. De U-waarde heeft betrekking op bepaalde onderdelen van het gebouw (vb. vloeren, wanden, …).
Voor de maximale U-waarde/minimale R-waarde van de aparte onderdelen van een woning in Vlaanderen: klik hier.

2. Maximaal E-peil (energieprestatie-eis)

De energieprestatie van een gebouw drukt uit hoe een gebouw presteert op vlak van energieverbruik. Het energieverbruik van een gebouw hangt af van:

  • de warmteverliezen (isolatie, beglazing,…).
  • de ventilatieverliezen (ventilatie kan warmteverliezen met zich mee brengen) de interne warmte- en zonnewinsten (vb. ramen aan de zuidkant).
  • het rendement van de verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie.
  • het rendement van de koelinstallatie, de verlichtingsinstallatie, eventuele zonne-energiesystemen.

Op basis van al deze aspecten berekent de architect met behulp van een bepaalde berekeningsmodule het E-peil. Dit E-peil is een globale, gemiddelde waarde. Dat impliceert dus dat slechte punten voor één aspect gecompenseerd worden door goede punten op een ander aspect. Met andere woorden: ook met een cv-ketel met een zeer laag rendement kan je nog onder het maximale E-peil blijven op voorwaarde dat je dat minpunt op een ander terrein compenseert (met goede isolatie bijvoorbeeld).

3. Binnenklimaateisen

Deze vertalen zich vooral in minimale ventilatievoorzieningen en het beperken van het risico op oververhitting 's zomers in woongebouwen. Op die manier blijft een gezonde binnenluchtkwaliteit gewaarborgd.

Overzicht van de eisen voor nieuwe gebouwen

Zoals we eerder al schreven, zijn de eisen onder meer afhankelijk van de aard van de werken: nieuwbouw, renovatie, functiewijziging... In de volgende drie tabellen geven we per regio enkel een overzicht van de eisen voor nieuwbouw.

EPB-eisen in Vlaanderen:

 WoongebouwenKantoren en scholenAndere specifieke bestemmingenIndustriële gebouwen
Thermische isolatie Umax Umax  Umax Umax  
Binnenklimaat Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting Niet-residentiële ventilatie Niet-residentiële ventilatie Niet-residentiële ventilatie
Energieprestatie E100 E100 / /

EPB-eisen in Wallonië:

 WoongebouwenKantoren en scholenAndere specifieke bestemmingenIndustriële gebouwen
Thermische isolatie Umax Umax Umax Umax
Binnenklimaat Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting Niet-residentiële ventilatie Niet-residentiële ventilatie /
Energieprestatie     / /

EPB-eisen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 WoongebouwenKantoren en scholenAndere specifieke bestemmingen als hotels, rusthuizen, herbergen...Industriële gebouwen
Thermische isolatie Umax Umax Umax /
Binnenklimaat Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting Niet-residentiële ventilatie Niet-residentiële ventilatie /
Energieprestatie     / /

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatieregelgeving/20708/epb-regelgeving-van-gewest-tot-gewest/