livios logo

125.000 euro boete voor inbreuken op EPB-eisen


  

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft voor 126.798 euro aan boetes geïnd voor inbreuken op de EPB-eisen in 2008. Vooral het niet voldoen aan de isolatienormen blijkt voor vele bouwers een struikelblok te zijn. Nog uit de cijfers blijkt dat 28% van de nieuwbouwwoningen een E-peil van lager dan 80 bereikt.

Vorig jaar kreeg het VEA in totaal 708 EPB-aangiften die niet voldeden aan de opgelegde eisen. In 89% van de gevallen waren er problemen met de ventilatie-eisen. Hoofdzakelijk ging het om het niet plaatsen van een ventilatiesysteem of het ontbreken van bepaalde toevoer-, doorstroom- of afvoervoorzieningen. Een ander minpunt was de eis op de thermische isolatie van de constructie-elementen. In totaal ging 28% hier de mist in. Voor 227 aangiften vond een hoorzitting plaats waarop de EPB-verslaggever zijn tegenargumenten kon geven. Dit was in totaal goed voor 118.798 euro aan boetes. De overige 481 EPB-aangiften zijn nog niet behandeld.

Het niet indienen van een startverklaring of EPB-aangifte was daarnaast ook nog eens goed voor 8.000 euro aan boetes. Wie geen startverklaring indient, krijgt 250 euro boete. Voor de aangifte is dat 250 euro + 1 euro per m³ gecreëerd volume.

Van de nieuwbouwwoningen met aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in 2007 behaalt al 28% E80 en lager. Dus ruim ¼ voldoet aan de lagere E-peileis die vanaf 2010 voor woningen van kracht wordt. 3% van de woningen met aanvraag in 2007, mét een ‘energieprestatiecertificaat bouw’ in 2008 scoren zelfs E60 en lager en zij krijgen, gedurende 10 jaar, automatisch 20% of meer korting op de onroerende voorheffing.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatieregelgeving/21490/125000-euro-boete-voor-inbreuken-op-epb-eisen/