livios logo

Opmerkelijk: slechts 16% van de ingediende EPB-aangiften is foutloos

De kwaliteit van de ingediende EPB-aangiften laat te wensen over. Dat meldt het Vlaams Energieagentschap (VEA). In bijna de helft van de dossiers ontvangt de EPB-verslaggever een boete, slechts 16% van de dossiers bevat geen enkele fout. De meeste fouten hebben betrekking tot ventilatie en verwarming.

Het VEA analyseerde alle 120 controles van EPB-aangiften voor woningen die het de afgelopen twee jaar uitvoerde. Daaruit blijkt dat er nog veel ruimte voor verbetering is. In maar liefst 48% van de dossiers ontving de EPB-verslaggever een boete. Het VEA stelde per boetedossier gemiddeld zes fouten vast. In 52% van de dossiers merkte het VEA geen fouten op, hadden de fouten amper of geen invloed op de EPB-resultaten of zorgden de fouten, na verbeteringen, tot een beter eindresultaat. Slechts 16% van de dossiers bevatte geen enkele fout.

Bevat je EPB-aangifte fouten? Dan kan het zijn dat je een boete of meer onroerende voorheffing moet betalen.

Foto Getty Images
  

De meeste fouten kan je vermijden door een nazicht te laten doen en de bewijsstukken te controleren.

Foto Getty Images
  

De (financiële) gevolgen

Heb je een EPB-aangifte ingediend die fouten bevat? Dan kan het zijn dat je een boete of meer onroerende voorheffing moet betalen. De mediaanboete die EPB-verslaggevers in de bus krijgen, bedraagt ongeveer 900 euro. In 12% van de dossiers waarvoor de verslaggever een nieuwe EPB-aangifte moet indienen, heeft de nieuwe EPB-aangifte geen recht meer op een verlaagde onroerende voorheffing of komt het in een andere verlagingscategorie terecht. Lees hier hoe je een EPB-boete vermijdt.

Controleer je aangifte goed

Het goede nieuws: de meeste fouten kan je makkelijk vermijden. Dat doe je door de EPB-verslaggever ter plaatse een nazicht te laten doen en de bewijsstukken goed te controleren. De meeste afwijkingen aan de woning ten opzichte van het EPB-verslag zijn namelijk zichtbaar. Het VEA had aan één controle ter plaatse genoeg om die vast te stellen. Andere fouten komen door het onjuist overnemen van waarden uit de technische fiches en andere bewijsstukken. Slechts een klein deel van de fouten komt voort uit gebrekkige kennis.

Tip: Een bezoek ter plaatse van de EPB-verslaggever is een efficiënte manier om fouten te vermijden. Bijna 40% van de fouten die het VEA vaststelde, zijn zichtbaar aan de woning. Laat je verslaggever ook foto’s maken van je afgewerkte woning als extra bewijsmateriaal.

De meest gemaakte fouten

De helft van de vastgestelde fouten hadden betrekking tot ventilatie en verwarming. Op vlak van ventilatie gaat het zowel om het hygiënische luik als de installatietechnische aspecten. Bij verwarming zijn de opwekking, afgifte en regeling de grote boosdoeners. Eén vijfde van de vastgestelde fouten hebben te maken met warm tapwater of hulpenergie van de ventilatie- en verwarmingsinstallatie.

De top 10 van de meest gemaakte fouten ziet eruit als volgt:

  • In de EPB-aangifte ontbreekt één of meerdere schildelen, zoals vensters, deuren, poorten of muurdelen.
  • Het aangegeven type ruimte voor het ventilatiesysteem klopt niet.
  • Er is geen doorstroomopening in de woning aanwezig, maar in de EPB-aangifte wel.
  • Het afgiftesysteem van de verwarming is fout gerapporteerd.
  • Het aantal tappunten is fout gerapporteerd.
  • Er is geen toevoer of afvoer in de woning aanwezig, maar in de EPB-aangifte wel.
  • Er is een opslagvat te veel of te weinig gerapporteerd.
  • De lengte van de regelbare toevoeropening is fout gerapporteerd.
  • Er ontbreekt een ruimte met ventilatie-eisen in de EPB-aangifte.
  • Het type verwarmingsregeling is fout gerapporteerd.

Wil je zeker zijn dat je EPB-aangifte klopt? Lees hier het volledige overzicht van de meest gemaakte fouten.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatieregelgeving/54365/opmerkelijk-slechts-16-van-de-ingediende-epb-aangiften-is-foutloos/