livios logo

Energieprestatieregelgeving maakt ventileren verplicht

De energieprestatieregelgeving verplicht ons niet alleen om degelijk te isoleren, maar ook om te ventileren. De ventilatienorm die al meer dan tien jaar bestaat, maar in de praktijk vaak genegeerd wordt, kreeg hiermee eindelijk wettelijke proporties.

  • Eén van de eisen van de nieuwe energieprestatieregelgeving is dat het globale E-peil van de woning niet hoger mag zijn dan 80. Het E-peil wordt bepaald door meerdere factoren, waaronder het rendement van de verwarmingsketel, de isolatie, de beglazing, de verlichting, enz.
  • De bouwheer kan zelf bepalen hoe hij onder die maximale eis van E80 blijft. Hij kan dus voor het ene aspect (bv. verwarming) een 'tandje bijsteken' als compensatie voor onderdelen (zoals beglazing) waarvoor hij minder energiezuinige maatregelen neemt.

Eén van die deelaspecten is dus ventilatie. Logisch, want als je meer isoleert, ben je verplicht beter te ventileren om een gezond binnenklimaat te behouden. Enkel door degelijk te ventileren, kan je in een goed geïsoleerde woning zorgen voor afvoer van verontreinigde lucht en aanvoer van verse lucht.

Belgische norm

De energieprestatieregelgeving bepaalt dat de ventilatie moet beantwoorden aan de minimumeisen. Concreet wil dat zeggen dat de norm NBN D50-001 verplicht is. Deze norm bestaat al sinds 1991, maar was in Vlaanderen nooit verplicht gesteld door een wet, zoals dat in Wallonië al wel het geval was. Met de nieuwe regeling gaat Vlaanderen een stapje verder dan Wallonië door controles uit te voeren. De norm bepaalt hoeveel volume lucht toegevoerd, doorgevoerd en afgevoerd moet worden. Per uur en per m² vloeroppervlakte moet er een aanvoer van 3,6 m³ verse lucht zijn. Verder stelt de norm dat de toevoer moet voorzien worden in de droge ruimtes en dat de afvoer via de natte ruimtes moet gebeuren.

Foto Zehnder Group Belgium - ventilatie
  

Om hieraan te beantwoorden, zal de architect in zijn ontwerp wel degelijk aandacht moeten besteden aan ventilatie. In het dossier tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevinkt dat het gebouw binnen het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving valt en er dus EPB-eisen gelden. Dat houdt in dat het gebouw in regel moet zijn met de ventilatie-eisen. Na de werken moet ook een as built-dossier ingeleverd worden waarin verklaard wordt welke ventilatievoorzieningen uiteindelijk genomen werden in deze woning.

Hoe ventileren?

De wetgeving bepaalt hoeveel er minimaal geventileerd moet worden, maar niet hoe dat moet gebeuren. De norm stelt enkel dat dit kan door gecontroleerde natuurlijke ventilatie, door gecontroleerde mechanische ventilatie of door een combinatie van beide.

Een systeem van natuurlijk gecontroleerde ventilatie is nog steeds mogelijk als bouwheer en architect hiermee van bij het ontwerp rekening houden. Anders zal een mechanisch ventilatiesysteem wellicht aangewezen zijn.

-------------------

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatieregelgeving/energieprestatieregelgeving-maakt-ventileren-verplicht/