livios logo

Het ventilatiesysteem

Een goede luchtkwaliteit is van levensbelang, kon je vorige week in ons tweede deel van de artikelenreeks met Nathan Van Den Bossche van Universiteit Gent lezen. De aan- en afvoer van verse lucht is daarom een absolute vereiste.

Foto Universiteit Gent
  

Er bestaan verschillende systemen om te voorzien in de ventilatiedebieten die je wil realiseren. Daarbij wordt vooral een onderscheid gemaakt tussen het type toevoer en afvoer. Er zijn vier types ventilatiesystemen (zie tekening).

Eens je voor een bepaald ventilatiesysteem gekozen hebt, is het ook belangrijk dat dit op de juiste manier geplaatst en ingesteld wordt. Om het juiste debiet in elke ruimte af te zuigen of toe te voeren is het nuttig dat de installateur het debiet meet en aanpast waar nodig.

Energieprestatiepeil

Daarnaast heeft ook het gebruik van zelfregelende toevoerroosters een positief effect: de energieverliezen zijn lager en dit heeft invloed op de berekening van het energieprestatiepeil van de woning.

Openingen

Niet onbelangrijk. Bij elk systeem gaat de lucht van de leefruimtes naar de natte lokalen (badkamer en keuken) en daarom moeten er ook openingen zijn waarlangs de lucht in de andere ruimtes komt. Indien je die openingen niet voorziet, zal het systeem ontregeld worden en is een goede binnenluchtkwaliteit niet langer overal gegarandeerd.

Systeem D

Bij systeem D wordt de verse lucht toegevoerd via een kanalenstelsel. Dat houdt bijkomende risico’s in met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit. Daarom is het belangrijk dat de kanalen zo weinig mogelijk vervuild worden en regelmatig gereinigd worden, en gebruikt men meestal een filter waar de lucht door gaat. Als vuil en stof zich verzamelt in de kanalen kan dit zeer storende bijwerkingen hebben. In veel gevallen zijn de bewoners niet voldoende op de hoogte van de werking van het systeem en worden ook de filters zelden of nooit vervangen.

Energiebesparing

In het algemeen zijn de meningen over systeem D in de bouwwereld nogal verdeeld. Globaal kan je stellen dat systeem D zeker niet negatief bekeken moet worden, in tegendeel: op het gebied van energiebesparing heeft het heel wat potentieel. Bij de plaatsing moet je wel de nodige aandacht besteden en vervang ook regelmatig de filters.

Reactie op dit artikel

De meningen over de verschillende ventilatiesystemen zijn redelijk verdeeld. Dat blijkt ook uit de reactie van Magda De Baere, marketingverantwoordelijke van J.E. Stork Ventilatoren. Volgens haar komen de energievoordelen van systeem D onvoldoende tot hun recht. Haar reactie lees je hier.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatiesystemen/het-ventilatiesysteem/