livios logo

Vervuild ventilatiesysteem door dieselgroep bouwfirma: wie betaalt reiniging?

Vraag

De bouwfirma van onze buren is hun huis aan het bouwen met een dieselgroep. Maar hier komt regelmatig en zeker bij de opstart vuile zwarte rook en roet uit. Nu hebben wij vastgesteld dat via ons ventilatiesysteem D deze rook naar binnen is gezogen en een zwarte aftekening geeft aan de inblaasmonden van de ventilatie. Kunnen wij ons ventilatiesysteem en eventueel de muren laten reinigen op kosten van de bouwfirma van de buren?

Antwoord

Best kan je je buur in gebreke stellen wegens burenhinder. Je hebt immers geen contractuele relatie met de aannemer. Je buur kan zich vervolgens tot zijn aannemer richten. 

Je zou je wel op het principe van de buitencontractuele fout kunnen beroepen en je rechtstreeks wenden tot de aannemer. In dat geval moet je fout, schade en oorzakelijk verband bewijzen. Dit kan een probleem vormen. Mogelijk is de aannemer verzekerd en kan dit schadefeit meteen en terstond geregeld worden. 

Indien je je op het principe van de burenhinder beroept, moet je geen fout bewijzen. Het feit dat het evenwicht verstoord is en er bovenmatige hinder was of is (rookafzetting) volstaat dan om jouw schade te verhalen. 

Spreek of schrijf je buur dus aan over dit probleem. Reageert hij niet dan kan je vervolgens een ingebrekestelling versturen per aangetekende zending waarin je hem/haar aansprakelijk stelt voor jouw schade. Duidt de omvang van jouw schade aan door een begroting op basis van een offerte of bestek.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Ventilatiesystemen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatiesystemen/vraag/34905/vervuild-ventilatiesysteem-door-dieselgroep-bouwfirma-wie-betaalt-reiniging/