livios logo

Hoe keuze maken voor verwarming bij renovatie?

Vraag

Ik heb een huis gekocht dat dateert van 1956 en ben bezig met een grondige renovatie. Het dak werd ondertussen vervangen en heel goed geïsoleerd en de ramen en deuren werden vervangen (driedubbel glas). De volgende stap is het vervangen van de verwarmingsketel. Momenteel verwarm ik met een stookolieketel van 1995. Ik ben nu mijn opties aan het bekijken...

In drie kamers hangt momenteel een airco/warmtepomp. Deze kamers zijn de volgende: slaapkamer dochter (tweede verdieping), mijn slaapkamer (eerste verdieping) en bureel (gelijkvloers). Op de eerste verdieping ligt momenteel niet in alle slaapkamers verwarming (de kinderen moeten daar studeren).

Is het te overwegen om alle kamers (ook gelijkvloers) uit te rusten met een airco/warmtepomp? Of hou ik toch beter gewone radiatoren? Moet ik onderscheid maken tussen de verdiepingen? Ik ben ook nog van plan om zonnepanelen te plaatsen, dus de beslissing voor de verwarming dien ik zo snel mogelijk te maken.

Antwoord

Het einde van de fossiele brandstoffen is stilaan in het zicht aan het komen. Om die reden gaan we naar een volledige elektrificatie van de woning. Op gebied van verwarming is het meest efficiënte toestel momenteel een warmtepomp.

Elke warmtepomp heeft een COP en/of een SPF-factor: coëfficiënt of performance of seizoensprestatiefactor. Dat getal geeft aan hoeveel kW warmte je terugkrijgt voor 1 kW elektriciteit. Voor luchtwarmtepompen is de minimale COP lucht-lucht 2.9, je krijgt dus bijna 3 kW warmte terug voor 1 kW elektriciteit. Rechtstreekse weerstandsverwarming haalt aan 100 % rendement maar een opzetting van 1: 1 kW verbruikt kan maximaal 1 kW warmte opleveren. Dat is het geval voor accumulatiekachels, straalkacheltjes of infraroodpanelen. 

De elektriciteit die de toestellen vragen kun je gaan compenseren met de plaatsing van een installatie PV-panelen. Het installeren van airco/ warmtepompen per lokaal is dus niet fout. Als je die toestellen ook gaat gebruiken om te gaan koelen, dus echt als airco is er wel iets anders aan de hand. Dan ga je ook in de zomer energie verbruiken. Voor de subsidiëring door de netwerkbeheerder moet de koelfunctie ook permanent en definitief uitgeschakeld worden door de installateur. Je kunt ook meerdere binnenunits aansluiten op 1 centrale buitenunit. Dat is een dan een multisplit-installatie. 

Een warmtepomp is een typisch laag-temperatuur toestel. Afgifte toestellen op lage temperatuur zijn vloer- of wandverwarming, groter gedimensioneerde radiatoren of ventilo-convectoren.

De bestaande verwarmingsinstallatie op stookolie heeft een afgiftesysteem met radiatoren. Die radiatoren zijn gedimensioneerd op de situatie van voor de isolatiewerken. Door het uitvoeren van de isolatiewerken is de warmtebehoefte inde woning gedaald. Daardoor zijn de radiatoren momenteel dus overgedimensioneerd.

Een degelijke installateur centrale verwarming kan dat voor je narekenen. Doordat de radiatoren overgedimensioneerd zijn kan het zijn dat je voor de nodige warmteafgifte toch op lage temperatuur kunt gaan werken. Dan is de vervanging van de stookolieketel door een lucht-water warmtepomp een mogelijkheid. Duurder maar nog efficiënter is een geothermisch systeem ter vervanging van de stookolieketel. 

Als de radiatoren toch onvoldoende groot zijn kun je die laten vervangen door grotere radiatoren of ventilo-convectoren. 

Je moet die 3 dingen dus even naast mekaar gaan zetten: individuele airco/ warmtepompen per lokaal, een centrale luchtwarmtepomp, een geothermisch systeem; in de twee laatste gevallen al dan niet met vervanging van de radiatoren. Een kosten–baten analyse kan je helpen om de meest economische beslissing te nemen. 

Individuele toestellen zijn ook per lokaal aan te sturen en te regelen. Met een centraal systeem zou je in kringen kunnen werken maar als die opdeling in kringen er nu niet is wil dat wel zeggen dat zowat de hele CV-installatie inclusief de leidingen moet vervangen worden.

Kamp C is het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie van de provincie Antwerpen. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Centrale verwarming

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

11 dingen die je moet weten over centrale verwarming

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/verwarming-en-koeling/centrale-verwarming/vraag/35398/hoe-keuze-maken-voor-verwarming-bij-renovatie/