livios logo

Tik het geschikte individuele aircosysteem op de kop

Individuele apparaten zijn goedkoper dan centrale systemen


  


  

Verwar airconditioning niet met een ventilatiesysteem. Een ventilatiesysteem beïnvloedt niet de temperatuur, maar wel de zuiverheid van de lucht. Airconditioning verzekert het maximale comfort door een constante temperatuur te creëren, de vochtigheidsgraad te verlagen en voor een goede circulatie van de lucht te zorgen. Dit artikel schept duidelijkheid in het aantal individuele systemen op de markt.

In de particuliere woningbouw komen individuele airconditioners of “room conditioners” vaak voor. Het grote voordeel van deze apparaten is dat hun prijs lager ligt dan die van de centrale systemen en dat je de temperatuur van elke ruimte vrij kan kiezen.
Bij deze categorie onderscheiden we monobloc-toestellen die uit één stuk bestaan en splitsystemen, waarbij de compressor-condensorgroep aan de buitenzijde van het huis zit, soms ver verwijderd van de rest van het apparaat.
Het voordeel van splitsystemen is dat de binnenapparaten voor minder geluidshinder zorgen omdat de elementen die lawaai veroorzaken buiten hangen. De gebruikte technologie bij de betere merken is echter zo geëvolueerd, dat zelfs het lawaai van de buitengroep bijna verwaarloosbaar is.

Raamkoeler

De raamkoeler is wellicht het bekendste en meest gebruikte systeem. Deze compacte koelkast hangt boven een deur of in een venster of muur en gebruikt buitenlucht voor het koelen van de condensor. De plaatsing is vrij eenvoudig. Een opening in de muur of een opengeschoven raam volstaat. Dat vergt echter wel enig breek- en hakwerk en het oogt ook niet mooi tegen de gevel.

Mobiele modellen

Erg in trek zijn de verplaatsbare monobloc-airconditioners. Ze zijn relatief goedkoop en onmiddellijk gebruiksklaar, zonder de tussenkomst van een vakman. Anderzijds hebben ze een gering koelvermogen, ten hoogste geschikt om één kleine kamer af te koelen. De koelbatterij, de compressor en de condensor bevinden zich in het binnentoestel, waardoor deze apparaten vrij veel lawaai maken. De lucht voor de condensatie van het koelmedium wordt uit de te koelen ruimte aangezogen en de warme lucht via een luchtslang naar buiten afgevoerd.

Verplaatsbare split– airconditioner (mobiele split)

Bij de verplaatsbare split-airconditioners bevinden de koelbatterij en de compressor zich in het binnentoestel, maar de condensor bevindt zich buiten. Het rendement en het geluidsniveau zijn beter dan van de verplaatsbare monobloc-toestellen.

Vaste splitsystemen

De vaste splitsystemen geven de beste verhouding koelvermogen-prijs. De condensgroep, bestaande uit de compressor en de condensor wordt buiten geplaatst en met koelleidingen verbonden met het binnentoestel dat daar zelfs tot 25 m van verwijderd kan zijn. Het geluidsniveau binnen is bijgevolg zeer laag, want hier bevinden zich nog enkel de geluidloze koelbatterij en een geluidsarme ventilator die de luchtcirculatie in stand houdt. Ook vanuit esthetisch oogpunt zijn deze apparaten interessant omdat ze minder opvallend kunnen ophangen. Een muuropening van 6 à 10 cm volstaat. Ze zijn verkrijgbaar als muur-, vloer-, plafond- en plafondinbouwmodel. Deze toestellen moet je laten plaatsen door een vakman.

Multisplitsystemen

Bij deze systemen worden meerdere binnenapparaten aangesloten aan één enkele buitengroep door gebruik te maken van speciale condensorgroepen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/verwarming-en-koeling/koeling/tik-het-geschikte-individuele-aircosysteem-op-de-kop/