livios logo

Elektrisch naverwarmen verstandig?

Vraag

Wij hebben een zonneboiler van 200 liter. Maar nu het kouder wordt, moet ik naverwarmen. Dat doe ik nu met een ketel maar aangezien wij overcapaciteit hebben van de zonnepanelen, vraag ik me af of het verstandig is om de naverwarming met een elektrische boiler te gaan doen. Mag ik deze ongestraft voeden met mijn zonneboiler bij 80 graden? Zo ja, welke is hiervoor het meest geschikt voor 2 personen? Het is hoofdzakelijk voor de keuken en het douchen, ons bad wordt zelden gebruikt.

Antwoord

Verwarming die werkt op elektrische weerstanden is niet de meest economische. En zo’n puur elektrisch verwarmde boiler werkt dus op elektrische weerstanden. Voor elke kW elektriciteit uit het stopcontact is er in een elektrische centrale 2.5 à 3 kW warmte geproduceerd om via een stoomturbine elektriciteit te produceren. Om die reden geven we de voorkeur aan warmtepomptechnologie. Dan gaat die ene kW elektriciteit omgezet worden in 3 à 4 kW warmte voor luchtwarmtepompen, 4 à 5 kW voor geothermische systemen, elk keer met uitschieters naar boven.

In dit specifieke geval, met een deel niet-gebruikte elektrische energie op de eigen productie PV-panelen ligt dat net wat anders.

Dan kun je de zonneboilerinstallatie gaan naverwarmen met een elektrische boiler. Dat toestel moet dan wel geschikt zijn voor hot-fill, het aanvullen met water op hogere temperatuur. Stel de elektrische boiler dan wel in op 65°C. Omdat in het boilervat van de zonneboilerinstallatie de temperatuur onder de 55°C kan dalen, kan daar ook ontwikkeling van legionella ontstaan. Bij temperaturen boven de 65°C doodt je die bacteriën weer.

Het vermijden van gebruik van fossiele brandstoffen is een goede zaak, zeker als we dat kunnen combineren met een efficiënt energieverbruik.

Kamp C is het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie van de provincie Antwerpen. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Verwarmingstechnieken

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/verwarming-en-koeling/verwarmingstechnieken/vraag/35521/elektrisch-naverwarmen-verstandig/