Ook de brievenbus kent regels

Foto: Argent Alu  
Foto: Argent Alu  

Net als het water uit de kraan, vinden we het vanzelfsprekend dat we iedere morgen de post in onze brievenbus vinden. Het enige dat we zelf moeten doen, is onze deur uitgaan en tot aan de brievenbus wandelen. Toch bestaan er enkele basisregels waaraan je brievenbus moet voldoen.

Met het oog op een efficiënte dienstverlening stelde De Post enkele normen vast met betrekking tot de plaats en afmetingen van de brievenbus.

De eerste vuistregel verwijst al meteen naar de plaats van de brievenbus. Deze hoort aan de straatkant te staan, onmiddellijk bereikbaar voor de postbode. Aan de straatkant wil zeggen bij de ingang van het domein, of eventueel ingebouwd in de omheining. Uitzonderingen zijn mogelijk voor erkende gehandicapten met een woning op meer dan 50 meter van de openbare weg.

Dat De Post om deze plaatsing dicht bij de weg vraagt, valt enigszins te begrijpen. De Post maakt een kleine berekening op haar website: 'Hoeveel kilometer legt een postbode te voet af om de post rond te dragen bij 200 huizen die aan een kant in een straat van een kilometer staan, als al die huizen een voortuintje van 5 meter hebben en de brievenbus zich aan de voorgevel bevindt?' Welnu, het antwoord is 3 kilometer. Een kilometer voor de lengte van de straat, twee om het voortuintje in beide richtingen te doorlopen.’

Afmetingen

Naast de plaats, vraagt De Post nog om met enkele andere aspecten rekening te houden. Zo is het nooit slecht om naam en nummer op de brievenbus te vermelden. Dit om vergissingen te voorkomen. Indien de woning meer dan vier brievenbussen heeft, wordt zelfs gevraagd om ook het busnummer duidelijk te vermelden.

Om de rug van de postbode te sparen, dient de brievenbus op manshoogte geplaatst te worden. Hiermee wordt een hoogte tussen 80 en 150 cm bedoeld.

Om beschadiging van de post te voorkomen, zou de gleuf van je brievenbus ook aan enkele minimumafmetingen moeten voldoen. De Post denkt hierbij aan 22 cm in de breedte en 3 cm in de hoogte. Als je regelmatig volumineuze correspondentie krijgt, valt het zelfs aan te raden om een grotere opening te zorgen. Vanzelfsprekend moet ook de inhoud van de brievenbus passen bij het volume van de post. Een minimum is 35 cm diep of hoog.

Nog een nuttige tip: Zorg dat de klep van je brievenbus geen scherpe kanten heeft en niet met een veer dichtklapt. Denk aan de vingers van je postbode. En als het deurtje van je bus op slot is, zit je post altijd veilig.

Producten

Op zoek naar de perfecte brievenbus? Die vind je hier!

Koppen.be

Op zoek naar de perfecte brievenbus? Die vind je hier!

Shopperbox: een pakket(brieven)bus om te bevestigen aan een muur, hek of poort

eSafe

Shopperbox: een pakket(brieven)bus om te bevestigen aan een muur, hek of poort