Geldt meldingsplicht voor tuinhuis?

Vraag

Op 6/4/09 publiceer je een artikel waarin je meldt dat er geen bouwvergunning meer moet aangevraagd worden voor veranda en garage mits meldingsplicht. Op de tv en in verscheidene magazines wordt vermeld dat na 1 september 2009 er geen vergunning nodig is om een tuinhuisje te zetten dat minder dan 30 m² beslaat, alleen de melding op het gemeentehuis is voldoende. Bij navraag in de gemeente (Zwijndrecht) wilt men mij ook niet verder helpen, ze hebben nog geen “inlichtingen en orders ontvangen” is hun uitleg. Volgen het bijzonder plan van aanleg (Oude molenkouter van 22/07/1987) waaronder ik val, mag ik max. 10 % van mijn bouwgrond gebruiken als tuinhuisje (mits een stedenbouwkundige vergunning).

Ik bezit 264 m² grond, dus mits een stedenbouwkundige vergunning mag ik 26,4 m² en het moet in baksteen en met een plat dak (max. 3 m) zijn, dus hout of cellenbeton mag volgens hun niet. Daarom zou ik graag meer willen weten over deze toestand. Wat mag ik na 1/9/2009 en als ik 3 m van de perceelgrens moet blijven dan kan ik ook niets (mijn perceel is 6 m breed) waar kan ik de nodige inlichtingen verkrijgen.

Antwoord

“In april 2009 was er inderdaad een uitvoeringsbesluit voorbereid door de toenmalige Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen dat normaliter door de Vlaamse regering zou goedgekeurd dienen te worden”, zegt advocaat Gert Damiaans van Advocatenkantoor Argus.

“Naar aanleiding van de verkiezingen en de machtswissel werd Philippe Muyters bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. Van Mechelen wou de meldingsplicht voor kleine bouwwerken tussen de 10 en 30 m² invoeren. Zodoende zou er geen vergunningsaanvraag meer nodig zijn, maar enkel een melding aan de gemeente zou volstaan. Deze regeling zou in werking treden op 1 september 2009.”

“Volgens het kabinet van minster Muyters was de timing van Van Mechelen niet realistisch gelet op de complexiteit van het dossier en het noodzakelijke voorbereidingswerk. Tevens zouden de gemeenten deze regelgeving nooit geïmplementeerd krijgen tegen deze datum. Minister Muyters wil echter dit dossier geenszins op de lange baan schuiven en heeft als doelstelling 1 april 2010 naar voren geschoven ten einde dit dossier rond te krijgen en zodoende alsnog de vergunningsplicht van kleine bouwwerken af te schaffen.”

Producten

Renoveren van bestaande of nieuwe daken

Aquaplan

Renoveren van bestaande of nieuwe daken