livios logo

20.000 sociale woningen voor Vlaanderen

BRUSSEL - Vlaams minister van sociale huisvesting Johan Sauwens wil dat er nog onder deze Vlaamse regering, dus vóór juni 2004, 20.000 sociale huurwoningen bijkomen. Volgens de minister is dat nodig vanwege de grote vraag. Sauwens wil de ambitieuze doelstelling van 20.000 woningen halen met een uitgebreid pakket van maatregelen. Zo gaat de minister de private woningbouw financieel en fiscaal stimuleren, meer geld uittrekken voor huursubsidies en financiële steun geven aan gemeenten die ?hun verantwoordelijkheid opnemen?

Het Vlaams regeerakkoord voorzag al in de bouw van 15.000 nieuwe sociale huurwoningen. Minister Sauwens, die drie weken geleden de bevoegdheid over huisvesting overnam van zijn collega Bert Anciaux, schroeft dat aantal nu op tot 20.000 woningen. Het pakket concrete maatregelen moet van die droom ook werkelijkheid maken. En dat is nodig. Volgens de laatste volledige cijfers waren er op 1 januari 1999 in Vlaanderen 127.144 sociale huurwoningen. Daarvan lagen er 15.770 in Limburg, 42.598 in de provincie Antwerpen, 30.448 in Oost-Vlaanderen, 14.418 in Vlaams Brabant en 23.910 in West-Vlaanderen. Op dat ogenblik waren er in totaal 63.777 kandidaat-huurders van een sociale woning, die in de kou bleven staan. Van hen verbleven er 6.930 in Limburg, 20.327 in de provincie Antwerpen, 16.804 in Oost-Vlaanderen, 7.292 in Vlaams Brabant en 12.424 in West Vlaanderen. 127.144 sociale huurwoningen kan veel lijken. Maar op een totaal van 2.239.700 woningen in Vlaanderen is het maar 5,68 procent. De provincies Limburg (5,88%), Antwerpen (6,52%) en Oost-Vlaanderen (5,84%) liggen boven dit gemiddelde, West-Vlaanderen (5,59%) en Vlaams-Brabant (3,91%) eronder. Bij de arrondissementen is in Limburg Genk de koploper met 13,31% sociale huurwoningen, gevolgd door Maasmechelen met 11,33% en Dilsen met 8,93%.

Vier actiepunten

  1. Stimuleren van de private woningbouw via financiële en fiscale maatregelen.
  2. Uitbreiden van het stelsel van huursubsidies door het bedrag op de begroting (nu 200 miljoen frank) dat voorzien is voor huursubsidies fors op te trekken, en door een gerichter gebruik van de huursubsidies (nu gemiddeld 6.000 frank per maand per sociale huurwoning). Deze eerste twee maatregelen moeten in combinatie met elkaar gelezen worden. De Vlaamse overheid heeft onvoldoende geld om zelf alle 20.000 nieuwe sociale huurwoningen te financieren. Minister Sauwens verwacht daarom een inbreng van de privé, die hij evenwel meteen tegemoet komt met een uitbreiding van het stelsel van de huursubsidies.
  3. Onmiddellijk aanwenden van alle beschikbare middelen én reserves van de Vlaamse overheid, van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van alle sociale huisvestingsmaatschappijen om zo snel mogelijk nieuwe projecten te beginnen. Daarbij wil Sauwens de middelen onderling herschikken om eerst de blinde vlekken in te vullen. De sociale huurwoningen zijn ongelijk verspreid, er zijn nog altijd 27 Vlaamse gemeenten zonder sociale huurwoningen. De minister zal dit doen in overleg met de VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen.
  4. Responsabiliseren van de gemeenten via overleg en via nieuwe decretale initiatieven. Johan Sauwens zal de gemeenten die hun verantwoordelijkheid opnemen financieel helpen.

Bron: Het Belang van Limburg, 8 mei 2000

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/20000-sociale-woningen-voor-vlaanderen/