Verzekeringenwijzer: de onmisbare gids voor een zorgeloos (ver)bouwavontuur

Naast wetten die de bouwheer al beschermen, zijn er ook verzekeringen waarop je een beroep kan doen in geval van schade aan je woning tijdens en na het bouwproces. Welke verzekeringen bestaan er voor de bouwheer, architect en aannemer en welke zijn verplicht?

In het kort

Geen tijd om het volledige artikel te lezen? Dit moet je onthouden:

  1. Er zijn twee verplichte verzekeringen: een voor arbeidsongevallen en een voor de tienjarige aansprakelijkheid.
  2. Als bouwheer kan je twee verzekeringen afsluiten: een globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering en een ABR-verzekering (deze kan ook door de hoofdaannemer worden afgesloten).
  3. Is iedereen verzekerd? De architect zou de verplichte verzekeringsattesten moeten verzamelen vooraleer de werken starten.

De bouwheer is al beschermd door artikel 1792 en 2270 uit het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de aannemer en architect gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor de uitgevoerde bouwwerken die de stabiliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen.

Voor woningen die op plan gekocht worden of al in aanbouw zijn maar nog nooit bewoond werden, geldt de wet-Breyne. Er wordt voor deze woningen een soort van waarborg bij een depositio- en consignatiekas geplaatst of bij een verzekeraar of bank. Wanneer er problemen zijn, mag die waarborg aangesproken worden. Bovendien mag je nooit meer betalen dan er effectief al gerealiseerd is, waardoor je verliespost beperkt blijft als de aannemer failliet zou gaan.

Opgelet: verwar de wet-Breyne niet met de tienjarige aansprakelijkheid.

Deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht

Deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht voor aannemers en/of architecten:

1. Verzekering voor arbeidsongevallen

Wat? Loopt een werknemer een lichamelijk letsel op tijdens de bouwactiviteiten? Dan dekt deze polis de schade.Deze verzekering voor arbeidsongevallen geldt niet voor eventuele lichamelijke letsels die je als bouwheer kan oplopen.

Wie? Deze verzekering wordt afgesloten door de werkgever.

Meer info? Lees hier verder.

2. Tienjarige aansprakelijkheid

Wat? Deze verzekering geldt voor ernstige fouten of stabiliteits- en waterdichtheidsproblemen in een gesloten ruwbouw voor particuliere woningbouw (eengezinswoningen en appartementen) waar er een verplichte tussenkomst nodig is van de architect. Stel dat er acht jaar na de oplevering opeens problemen in je dak ontstaan waarbij er sprake is van serieuze waterinfiltratie. Dan komt deze verzekeringen tussen als het stabiliteitsbedreigend is of kan worden. Er wordt een schadevergoeding voorzien van maximum 500.000 euro, afhankelijk van hoeveel het gebouw waard is. De tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de definitieve oplevering.

Wie? Vroeger waren alleen architecten verplicht om zich te verzekeren voor de tienjarige aansprakelijkheid. Sinds 1 juli 2018 is deze verzekering ook voor aannemers en andere dienstverleners in de bouw verplicht, zoals stabiliteitsingenieurs en studiebureaus. Zo ben je als bouwheer beter beschermd als je aannemer verantwoordelijk wordt geacht voor een bouwkundige fout op grond van zijn tienjarige aansprakelijkheid.

Meer info? Lees hier alles wat je moet weten over de tienjarige aansprakelijkheid.

Als bouwheer kan je ook een globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze is beperkter dan de aansprakelijkheid van de bouwpartners voor ernstige gebreken. 

Deze verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht, maar wél aan te raden

Op een bouwwerf kunnen er allerlei zaken mislopen, waarbij het vaak om veel centen gaat.  Daarom sluiten veel aannemers, architecten en bouwheren een of meerdere extra verzekeringen af. Deze verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht, maar worden toch regelmatig contractueel opgelegd.

1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten

Wat? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten vergoedt de bouwheer als hij schade lijdt door een beroepsfout van de architect. Het kan gaan om een ontwerpfout van de architect of een fout bij de controle van de uitvoering van de werken. Bij een fout tijdens de controle kan de architect hoofdelijk medeaansprakelijk gesteld worden, ongeacht of het gaat over een klein of een ernstig stabiliteitsbedreigend gebrek.

Wie? Architecten kunnen zich verzekeren tegen beroepsfouten. Er bestaat geen algemene beroepsaansprakelijkheid (onvolledige, laattijdige, foutieve of niet conforme uitvoering van de werken) van de aannemers.

Meer info? Vroeger was deze verzekering verplicht, maar sinds 31 mei 2017 werd ze vervangen door de tienjarige aansprakelijkheid, die veel beperkter is dan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Niets belet de architect natuurlijk om deze verzekering toch af te sluiten.

2. Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Wat? De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering geldt voor schade die wordt veroorzaakt aan derden. Stel dat er door de grondwerken een barst ontstaat in de gevel van de naastgelegen woning, dan spreken we van schade aan derden. Want de eigenaar van deze woning is contractueel niet betrokken bij het project. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijk gestelde partij vergoedt dan de schade aan die derde. Na oplevering dekt deze verzekering ook schade als gevolg van een gebrekkig geleverd werk.

Wie? Aannemers en architecten kunnen deze verzekering afsluiten, maar ze is niet verplicht, tenzij ze contractueel wordt opgelegd.

Meer info? Lees hier verder.

3. ABR-verzekering

Wat? De ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico’s) is een polis tegen schade tijdens de bouwwerken. De polis dekt verlies, vernieling of beschadiging aan het gebouw in opbouw (ongeacht wie er fout is) en kan uitgebreid worden met een luik schade aan derden. Het voordeel? De schade wordt hersteld zonder tijdsverlies omdat er niet betwist wordt wie aansprakelijk is. Bovendien biedt deze verzekering ook garanties in geval van een faillissement van een van de bouwpartners. Deze verzekering is niet verplicht, maar kan net als de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering wel contractueel opgelegd worden.

Wie? Meestal wordt deze door de bouwheer of hoofdaannemer afgesloten.

Meer info? Lees hier alles wat je moet weten over de ABR-verzekering.

Help, is iedereen verzekerd?

Moet je als bouwheer zelf controleren of je aannemers en architect verzekerd zijn? We vroegen het aan Dirk Derwael van de Federatie van de Ontwikkelaars-Woningbouwers. “Wat betreft de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering, moet de architect voordat de werken starten alle verzekeringsattesten verzamelen. Wanneer de attesten er niet zijn, mag hij de werken niet laten starten. De architect is dus sowieso op de hoogte en zal ook de bouwheer inlichten”, vertelt Dirk Derwael. “De architect en aannemer zijn contractueel verbonden met de bouwheer, dus zij kunnen hem inlichten over andere verzekeringen. Dit is niet wettelijk verplicht, maar voor een goede verstandhouding lijkt me dat wel nuttig.”

Meer weten over andere verzekeringen zoals eens schuldsaldo- en een brandverzekering? Lees hier verder.

Met dank aan Dirk Derwael (Federatie van de Ontwikkelaars-Woningbouwers) en Federale Verzekering.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media