Is een woningverzekering echt nodig?

Een woning biedt jou en je gezin de nodige geborgenheid. En dus verdient die zelf de allerbeste bescherming. Met een woningverzekering (vaak ook brandverzekering genoemd) kan je een heleboel zekerheden inbouwen. Maar is zo’n verzekering verplicht?

Hoewel een woningverzekering niet wettelijk verplicht is, heeft 95% van alle vastgoedeigenaars een brandpolis afgesloten. Niet onbegrijpelijk, want die dekt allerlei vormen van schade aan je huis of appartement. Oorspronkelijk werden alleen materiële verliezen als gevolg van brand of een aanverwant gevaar vergoed. In de loop der jaren is het toepassingsgebied van de brandverzekering sterk uitgebreid. Dat zorgt voor een extra bescherming.

Tip: Huur je? Lees hier of een brandverzekering verplicht is.

Basisdekking

De wet verplicht verzekeraars om een heleboel basisdekkingen te voorzien. Elke brandverzekering vergoedt vandaag de materiële schade van de woning en de inboedel die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie (van je televisietoestel), blikseminslag, sneeuw- of ijsdruk op je dak en hagel. Ook wanneer er een auto tegen je gevel rijdt of een boom op je huis valt, wordt de schade die hieruit voortvloeit gedekt.

Ook de dekking van stormschade is verplicht inbegrepen. Je verzekeraar kan wel lichte of onafgewerkte constructies en installaties die bijzonder gevoelig zijn voor storm, uitsluiten. Sinds 2007 bevatten alle woningverzekeringen ook een dekking tegen natuurrampen. Meer bepaald: bij overstromingen, aardbevingen, overlopen en opstuwingen van openbare riolen, aardverschuivingen en grondverzakkingen.

Terrorisme en sabotage

Opmerkelijk is dat de wet ook een verplichte waarborg ‘arbeidsconflicten en aanslagen’ voorziet in elke brandpolis. Wanneer bijvoorbeeld je ramen tijdens een staking of een protestbetoging bekogeld worden met stenen, dan dekt die de geleden schade. Ook daden van terrorisme en sabotage vallen hier onder. Anderzijds worden verliezen door vandalisme dan weer niet standaard vergoed. “Vandalisme vind je vaak samen met diefstal terug in de facultatieve waarborguitbreidingen, met contractuele definities van wat verzekerd is en wat buiten de polis valt”, zegt Wauthier Robyns, directeur van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars. “Die kunnen variëren naargelang de verzekeringsonderneming, terwijl de waarborg ‘arbeidsconflicten en aanslagen’ altijd dezelfde is.”

Goed om te weten is dat je je brandverzekering ook kan aanspreken bij materiële (maar onopzettelijke) schade aan derden. Slaat een brand in jouw woning bijvoorbeeld over naar het huis van de buren? Of zorgt doorsijpelend water voor schade in het onderliggende appartement? Dan ben je daartegen verzekerd. Hierdoor wordt vermeden dat de verzekeraar van de bewoner de schade op jou komt verhalen.

Facultatieve dekkingen

Een brandverzekering biedt dus een heleboel wettelijk verplichte basisdekkingen. De andere waarborgen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. De meeste verzekeringen dekken alvast bijkomend de schade aan elektrische toestellen door overspanning, waterschade door een breuk van leidingen, het overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of huishoudapparaten, en het insijpelen van water door het dak. Heb jij vocht- of waterschade opgelopen in huis? Dit moet je doen.

Ook rook- en roetschade wordt frequent opgenomen in brandpolissen, net zoals glasschade aan je ramen of je veranda. Het is dus belangrijk om goed na te gaan welke risico’s al dan niet (gratis) via de brandpolis gedekt worden. Het valt te overwegen om indien nodig een bijkomende premie te betalen in ruil voor wat extra bescherming. De meeste verzekeraars voorzien een facultatief pakket dat diefstal van je inboedel en vandalisme vergoedt. In ruil voor een bijkomende premie kan je meestal ook de kosten voor reddingswerken, expertises, de bewaring van je spullen tijdens de herstelling van je woning en tijdelijke huisvesting laten terugbetalen.

Correcte waardebepaling

Welk bedrag je precies betaalt voor een woningverzekering, is afhankelijk van de geschatte waarde van je woning en van de inboedel. De berekening ervan gebeurt meestal aan de hand van een evaluatierooster, dat je samen met je verzekeringsagent invult. Wanneer dit correct gebeurt, heb je de garantie dat je bij een schadegeval volledig vergoed wordt (behoudens eventueel een zelf te betalen franchise). Daarom is het ook belangrijk om na een grote verbouwing je polis te laten herbekijken.

Bron: Ik ga Bouwen

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media