Schade op je werf: wie betaalt de rekening?

Stel dat je werf tijdens de (ver)bouwwerken werd geteisterd door diefstal of vandalisme, of dat de werken of materialen schade opliepen door onweer, regen of hagel, wie draait er dan op voor de kosten? Jij of je aannemer? En kan je je ertegen verzekeren? Wij zochten het uit.

Nieuwbouw

Doe je een beroep op een aannemer om een nieuwe woning te bouwen, dan is die in principe verantwoordelijk voor de schade die ontstaat op je werf. Hij of zij draagt namelijk het risico van de werf tot op het moment dat die wordt opgeleverd. Eens de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden, ben jij als bouwheer aansprakelijk bij eventuele schade.

Bestel of lever je zelf bepaalde materialen, die je aannemer verwerkt, dan draai jij automatisch op voor de schade aan die materialen, door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of diefstal.

Renovatie

Bij renovatie van je woning of appartement gelden in principe dezelfde regels als bij nieuwbouw. Al kan daarvan worden afgeweken wanneer je tijdens de werken in de woning blijft wonen. Je aannemer kan je in dat geval beschouwen als “bewaarder van de werf” en oordelen dat jij de nodige voorzorgen had moeten nemen om schade te vermijden - door de materialen achter slot en grendel te plaatsen, veiligheidsmaatregelen te treffen wanneer er slecht weer wordt aangekondigd, enzovoort. De kans bestaat dan dat jij deels – of zelfs volledig – verantwoordelijk moet instaan voor de schade.

Andere afspraken

In de overeenkomst die je met je aannemer sluit (of in diens algemene voorwaarden), kunnen andere afspraken staan. Bijvoorbeeld dat hij of zij sowieso niet aansprakelijk is voor schade door vandalisme, diefstal of slechte weersomstandigheden. Als je aannemer kan aantonen dat jij die bepaling aanvaardde, is de kans groot dat deze ook geldig wordt geacht. Lees dus altijd aandachtig alle voorwaarden na.

Een uitzondering op die regel geldt als de zogenaamde Wet Breyne van toepassing is. Dat is onder bepaalde voorwaarden het geval wanneer je een appartement op plan koopt of een sleutel-op-de-deurwoning laat bouwen. Die wet stelt letterlijk dat het risico met betrekking tot de werf pas wordt overgedragen bij de voorlopige oplevering. Hier kan de aannemer niet zomaar van afwijken.

Zelfbouw

Voer je zelf de werken uit, dan draai je zelf op voor de schade. Je kan dan logischerwijs niet gaan aankloppen bij een aannemer om de schade vergoed te zien. Is de schade echter te wijten aan een fout in de conceptie van of het toezicht op de werken, dan kan je eventueel wel verhaal gaan halen bij je architect.

Als de schade aan materialen ontstaat wanneer de leverancier de materialen vlak voor een storm of onweer kwam leveren en deze onvoldoende beveiligde, zou je hem ook verantwoordelijk kunnen achten. Al kan ook hier de overeenkomst die je hebt met de leverancier diens aansprakelijkheid beperken.

Verzekeren?

Je kan bij een schadegeval proberen om een aangifte te doen via de brandverzekering die je voor die betreffende woning afsloot. Die verzekering komt echter niet tussen voor alle soorten schade. Beschadigde bouwmaterialen die nog niet werden geplaatst, vallen hier bijvoorbeeld niet onder.

Daarnaast kan je ook een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) afsluiten. Deze polis dekt heel wat risico’s die zich kunnen voordoen op een werf, waaronder ook schade door weersomstandigheden. Weet wel dat de ene polis de andere niet is en de dekking die ze biedt kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Tot slot nog dit: bij een diefstal of vandalisme kan je een strafklacht neerleggen. Wordt de dader gevonden, dan kan je hem de schade laten betalen – als hij voldoende solvabel is tenminste.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media