livios logo

Architecten vrezen betaalbaarheid energiezuinige woning Van den Bossche

"Energiezuinig bouwen mag geen blinde ambitie worden"

Foto ISOVER
  

Vlaams minister van Wonen Van den Bossche wil dat vanaf 2014 nieuwbouwwoningen een minimumpercentage aan schone energie opwekken. "Maar wie kan dat betalen", vraagt architectenorganisatie NAV zich af.

Ook kijkt de minister ambitieus uit naar 2021 om te komen tot een ‘bijna energieneutrale woning’. De architectenorganisatie NAV maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van al deze doelstellingen. Een enquête in september bij 300 architecten geeft aan dat 72 % de kostprijs van het bouwen als grootste belemmering ziet bij het verstrengen van het energiebeleid. Bovendien geeft 38% aan de dat de regelgeving te complex is. 53% van de architecten vindt bovendien dat energieneutrale woningen in 2021 een te ambitieuze gedachte is.

Onhaalbaar

De architectensector beseft maar al te goed dat de kaart moet getrokken worden van energiezuinig bouwen. Het massaal aantal inschrijvingen voor bijscholingscursussen bewijzen duidelijk dat de architect hiervoor inspanningen wil doen. Anderzijds roepen de steeds hogere ambities ook meer en meer vragen op. De verplichting om vanaf 2014 ook schone energie op te wekken met veelal dure technieken, doet wenkbrauwen fronsen. Ook de snel opvolgende regels, ideeën en ambities (vooral bij nieuwbouw) roepen vraagtekens op bij de architect. Meer dan de helft vindt dat energieneutrale woningen in 2021 een onhaalbare kaart zijn.

Richting sociale huisvesting

"De Vlaamse bouwsector is een sterke economie omdat de middenklasse in staat is om zelf een woning te bouwen. De betaalbaarheid mag je dus nooit uit het oog verliezen. Anders drijven we die middenklasse compleet in de handen van de sociale huisvesting wat onbetaalbaar wordt voor de overheid”, zegt architect Danny Windmolders, voorzitter NAV.

Economisch optimum

NAV dringt al langer aan op duidelijke cijfers die aantonen wat het economisch optimum is bij energiezuinig bouwen. Telkenmale de lat hoger leggen zonder economische aftoetsing doet de bouwsector en consument weinig goeds.

Meer inspanningen bestaande woningen

NAV vraagt, net als Bouwunie, om steviger inspanningen voor het bestaand woningpark. Nu al geven statistieken aan dat het bouwpubliek sneller kiest voor renovatie dan voor nieuwbouw. Net omdat renovatie goedkoper is en de regels er minder strak zijn. NAV vraagt tenslotte meer politiek overleg met de bouwsector. Er is bereidheid om mee te werken aan een doortastend beleid maar steeds met een duidelijke tijdslijn en met aandacht voor een economisch evenwicht.

Rekenvoorbeeld meerkosten

Ook Bouwunie deelt de kritiek in verband met betaalbaarheid en berekende alvast even wat dit alles zou betekenen voor een ‘gemiddelde’ Vlaamse nieuwbouwwoning in 2014. Het gaat om een halfopen bebouwing van zo’n 175 m² totale vloeroppervlakte met E80-peil. Voorzie je hierin meer isolatie, een betere luchtdichtheid en energiezuiniger ventilatie, dan kan je voor een meerinvestering van zo’n 7.500 euro een E-peil van 60 halen.
Investeer je daarentegen bijvoorbeeld in zonne-energie of een geothermische warmtepomp om zo het E-peil te doen dalen, dan zit je al gauw aan meerkosten van 15.000 tot 25.000 euro.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/architecten-vrezen-betaalbaarheid-energiezuinige-woning-van-den-bossche/