livios logo

Beleggerskrediet is nieuwste telg op kredietmarkt

De markt van de hypothecaire leningen biedt tegenwoordig al heel wat formules om een lening aan te gaan, de ene al wat aantrekkelijker dan de andere. De nieuwste verleider op de kredietmarkt is het beleggingskrediet. Een formule van lenen die geïnspireerd is op de huidige beleggingshype en die bij onze noorderburen al heel populair is.

De meeste bouwers en verbouwers zweren voor de financiering van hun woning nog altijd bij de traditionele hypothecaire lening: de maandelijkse afbetaling van intresten en kapitaal. Om de leningslast niet te hoog op te laten lopen, gebruiken ze daarnaast ook nog eens het gros van hun bijeengespaarde centen als startkapitaal. Voor wie al eens graag een stapje op de beleggingsmarkt zette, blijft er bijgevolg nog maar weinig over om nog te beleggen. Het beleggerskrediet, een nieuw soort hypothecair krediet dat verschillende banken aanbieden, maakt dit wel mogelijk.

Hierbij betaal je elke maand intresten af maar geen kapitaal. Voor de bepaling van de intrestvoet heb je net als bij de gewone hypothecaire leningen de keuze tussen diverse variabele en vaste rentevoeten.

Het bedrag dat je normaal zou spenderen aan het afbetalen van het kapitaal wordt gestort in een beleggingsfonds. Dit bedrag wordt gebruikt om op de einddatum van de lening het kredietbedrag terug te betalen. In de meeste gevallen zal de belegging meer opgebracht hebben dan nodig was om het kapitaal af te betalen. Bijgevolg hou je nog een aardige spaarcent over nadat je lening volledig is afbetaald. Beleggen in aandelen en obligaties houdt anderzijds altijd een risico in en bijgevolg is het dus ook mogelijk dat je niet genoeg overhoudt om het kapitaal terug te betalen. Die kans is evenwel eerder klein.

Het beleggerskrediet houdt ook een fiscaal nadeel in. Vermits je enkel intresten afbetaalt, kom je niet in aanmerking voor de kapitaalaftrek. Om dat op te vangen, kan je het beleggerskrediet combineren met een gewone hypothecaire lening. Ook met het oog op de risicospreiding kan dat een goede zaak zijn. Voor wie een lening aangaat voor de aankoop van een tweede woning, valt die kapitaalaftrek in principe toch weg en ondervindt hij door dat beleggerskrediet geen fiscaal nadeel.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/beleggerskrediet-is-nieuwste-telg-op-kredietmarkt/