livios logo

Ben jij ook onderverzekerd?

Meer dan negen op tien Belgen hebben een brandverzekering voor hun woning al is die in ons land niet wettelijk verplicht. Verstandige keuze, zeggen de verzekeraars en het is nóg verstandiger, daar een uitbreiding diefstal voor de inboedel bij te nemen. Dat doen ruim acht van de tien verzekerden. Klein probleempje: dikwijls zijn de zeer oude polissen niet meer aangepast aan de actuele toestand. De verzekerde loopt het risico dat hij maar een fractie krijgt van het bedrag van de werkelijk geleden schade.

'Het is een klassiek gegeven,' zegt Peter Wiels van de beroepsvereniging van de Belgische verzekeraars: 'De meeste mensen vergeten in de loop der jaren het bedrag voor de waarde van hun inboedel te laten optrekken. Ze verwerven zich constant méér en waardevoller bezit en staan daar niet bij stil. Wie twintig jaar geleden z'n inboedel verzekerde voor een half miljoen heeft nu waarschijnlijk voor het dubbele in z'n huis staan. Met dezelfde polis. Dat kan zuur opbreken als je aangifte doet van gestolen goederen.'

Onderverzekering

Diefstal van inboedel zit in de polis brandverzekering, als uitbreiding. Is een brandverzekering niet voor iedereen verplicht?

Peter Wiels: 'Wettelijk niet. Dat is alleen maar het geval voor eigenaars die huizen of appartementen verhuren. Een privé-persoon moet zich niet perse laten verzekeren tegen brandschade aan derden maar in de praktijk sluipt die verplichting toch binnen bij het aangaan van een lening om een woning te kopen.

In de praktijk heeft 90 procent van de woningeigenaars een brandverzekering en 80 procent van hen neemt er een uitbreiding diefstal bij.'

En vergeet ze dan prompt. Wat gebeurt dan als er ingebroken wordt en een deel van het interieur verdwijnt?

'In principe geldt dan wettelijk de evenredigheidsregel. Voorbeeldje: je liet je inboedel 20 jaar geleden verzekeren voor een half miljoen. Als er vandaag ingebroken wordt, en je interieur is het dubbele waard, dan krijg je voor het verlies van je bezit ter waarde van 200.000 frank in principe maar de helft terug: 100.000 frank. Nu, de meeste verzekeringsmaatschappijen gaan niet moeilijk doen als de 'onderverzekering' maar zo'n tien tot twintig procent groot is, maar in opvallende gevallen wordt de evenredigheidsregel wél toegepast.'

Komt 'onderverzekering' vaak voor?

'Al te vaak, voor de gedupeerden alleszins. Weinig mensen denken eraan, hun polis te laten aanpassen als ze een zeer dure aankoop doen. Iedere verzekerde zou de reflex moeten hebben, z'n polis om de vier, vijf jaar te laten aanpassen. Het kost wel een enkele honderden franken per jaar méér aan premie, maar het bespaart de verzekerde onprettige verrassingen als er inbrekers op bezoek geweest zijn.'

Fraude

Komt fraude veel voor? De verleiding kan groot zijn: beetje méér laten opschrijven dan in werkelijkheid gestolen is...

'Uiteraard zal er af en toe gefraudeerd worden. Of probeert men dat, met een gefingeerde of overdreven aangifte. Volgens ons wordt dat slechts door een kleine minderheid gedaan. En fraudeurs lopen heel vaak tegen de lamp, doorgaans wegens niet al te snugger.'

Wordt er de jongste jaren steeds meer ingebroken en gestolen?

'Laat me zo stellen: de jongste jaren stijgt de uitgavepost diefstalschade bij de verzekeringen. Het verschil tussen de binnenkomende premies en de uitgekeerde schadebedragen is weggesmolten. In '97 hadden we nog een 'overschot' van 4 procent, in '98 nog slechts 3 procent en vorig jaar hebben de verzekeringen aan schadeloosstelling evenveel uitgegeven als er aan premies was binnengekomen.'

De moderne polissen passen zichzelf aan

Een anonieme Limburgse verzekeringsmakelaar: 'In vele oude, lopende polissen van brandverzekering zit de uitbreiding diefstal er niet in. Als we nu, zeker bij de huidige golf van inbraken, zo'n uitbreiding voorstellen, dan gaan de verzekerden daar probleemloos op in. De meeste verzekerden met een recente, moderne polis zitten wel veilig, niet alleen omdat het overgrote deel van die polissen geïndexeerd is en zichzelf als het ware automatisch aanpast, maar ook omdat ze een clausule bevatten die 'in eerste risico' heet: als de inboedel boven een bepaald bedrag verzekerd wordt, doorgaans zo'n anderhalf miljoen, dan wordt de evenredigheidsregel niet toegepast en wordt de gedupeerde eigenaar voor de volle 100 procent vergoed voor de geleden schade.'

Polis diefstal duurder

Wie een brandpolis neemt voor z'n woning,' zegt Marc Guelinckx van OMOB, 'krijgt als basisdekking een verzekering tegen brand, blikseminslag, storm- en waterschade en glasbraak. De uitbreiding 'diefstal' is facultatief maar wordt de jongste jaren steeds meer genomen, al is de premie hoger. Logisch, omdat de verzekeringen méér moeten uitbetalen aan schadegevallen bij diefstal. Wie zijn inboedel voor één miljoen wil laten verzekeren, betaalt 800 frank netto voor de basisdekking en 1.300 frank voor de uitbreiding diefstal. Eén van de voorwaarden is dat het huis of appartement niet meer dan 120 nachten per jaar onbewoond mag zijn. Waar al méér ingebroken is, vragen wij de verzekerde bewoners bijkomende veiligheidsmaatregelen te treffen. Bij ons speelt de zogeheten 'evenredigheidsregel' nog nauwelijks een rol en in onze nieuwe polis zit een systeem van indexering - oorspronkelijk bedoeld om de stijging van de levensduurte op te vangen - en kan je in feite spreken van een automatische aanpassing van waarborg en premies.'

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/ben-jij-ook-onderverzekerd/