livios logo

Bio-ecologisch bouwen begint met...

... een overzicht dat je hele project in kaart brengt. Een nieuwbouw of grondige renovatie is keuzes maken en plannen. Zeker als je die extra stap zet naar een bio-ecologisch project. Voorbereidend denkwerk is een must. Maar da's makkelijker gezegd dan gedaan, want er komt zoveel bij kijken... Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE) biedt houvast met zijn "Duurzaam Programma van Eisen". Een stappenplan dat je (ver)bouwproject voorbereidt, zeg maar.

Waar wil je wonen? Hoe rekening met de afstand tot je werk, scholen, winkels ...

Foto Danneels
  

Een oriëntatie op het zuiden betekent een maximum aan zonnewinsten. Warmte via je glas en een hoog rendement voor je zonnepanelen en -collectoren.

Foto Arkana
  

Je architect staat in voor een uitgekiend ontwerp, maar het vergt ook denkwerk van jouw kant. Wat verwacht jij van je woning? Hoe ziet jouw gezinssamenstelling er nu uit? En in de toekomst?

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

Sta op voorhand stil bij het temperatuurcomfort. Hoe warm wil je de leefruimtes? Mag het wat koeler zijn in je slaapkamer?

Foto Vasco
  

Ga je voor een passiefhuis? Dan moet er tijdens de werken extra aandacht uitgaan naar luchtdichtheid.

Foto Reynaers Aluminium
  

Hier laatst op de lijst, maar iets dat je best op voorhand incalculeert: het financiële aspect. Wat is er mogelijk met jouw budget?

Foto BNP Paribas Fortis
  

1. Samenvatting

Beschrijf in een korte tekst wat je wil.

2. Welke woonvorm verkies je ?

Voorbeelden: Eengezinswoning, appartement, een vorm van gemeenschappelijk wonen zoals cohousing, kangoeroewoning, enz.
Belangrijk: De woonvorm heeft een grote invloed op het duurzaamheidsgehalte van je project. Beperken van plaats en kleiner wonen kan een goede optie zijn. Maar ook de sociale aspecten kunnen je aanzetten om naar alternatieven te kijken. Dit is namelijk enorm bepalend voor je totale project.

3. Locatie en oriëntatie van het gebouw

3.1 Waar wil je wonen?

Hou rekening met de afstanden voor/tot...

 • De dagelijkse activiteiten: werk, school, …
 • Winkels en voorzieningen
 • Openbaar vervoer
 • Groene ruimtes

3.2 Oriëntatie & ligging

Belangrijk: uit onderzoek blijkt dat transport een grote impact heeft, zowel op het wooncomfort en het energieverbruik als op onze portemonnee. Een bewuste locatiekeuze is dan ook bijzonder belangrijk voor een duurzaam project.

3. Beschrijving functies, gebruikers en ruimtes

 • Samenstelling bewonersgroep/gezin (korte termijn, maar ook langere termijn)
 • Andere functies dan wonen: werk, hobby’s, …
 • Beschrijving van de gewenste ruimtes met voorgestelde oppervlakte, groottes en mogelijke verdiepingen
 • Relaties tussen de ruimtes
 • Aanpasbaarheid voor de toekomst (mogelijke scenario’s). Denk bijvoorbeeld aan levenslang wonen.

Belangrijk: vooraf stilstaan bij huidig en toekomstig gebruik van de woning leidt tot een beter ontwerp en eindresultaat. Als het huis van in het begin multifunctioneel en aanpasbaar ontworpen is, zal het waarschijnlijk ook duurzamer zijn en langer meegaan. Ook de gewenste grootte heeft een immense invloed op het bio-ecologisch karakter. Vermijd gebruik van ruimte, materialen en energie als je ze niet nodig hebt!

4. Comforteisen

4.1 Warm & Gezond

 • Welke comforttemperatuur wil je in welke ruimtes? (min/max)
 • Welke lichtbehoeften zijn er in welke ruimtes? Daglicht, kunstlicht en lichtbehoefte per dag?
 • Speciale eisen inzake luchtkwaliteit?
 • Speciale eisen inzake gezondheid: antiallergisch, antistof, anti-insecten, ...

4.2 Zekerheid & Veiligheid

 • Welke maatregelen wil je nemen op het vlak van veiligheid (anti-inbraak, brandbeveiliging, ...)?
 • Welk niveau van akoestisch comfort wil je bereiken?
 • Heb je speciale wensen inzake onderhoud ? (materialen, bereikbaarheid van de te onderhouden delen, bepaalde technieken, ...)

4.3 Comfort & Integratie

 • Wensen op het vlak van comfort qua sanitair, bediening, elektriciteit en domotica?
 • Hoe dient de woning geïntegreerd te zijn in de omgeving?

4.4 Design & Bewust

 • In welke stijl wil je de woning bouwen?
 • Beschrijf welke afwerkingskwaliteit voor jou belangrijk is
 • Wil je systemen integreren die feedback geven over het bewonersgedrag?

4.5 Innovatie

 • Zijn er nieuwe technieken of ideeën die je wil uitproberen?

5. Technische Eisen

5.1 Materiaalkeuze

Lijst de eisen op waaraan de gebruikte materialen moeten voldoen. Voorbeelden: bio-ecologisch zijn, FSC-label, lokale leveranciers, gerecycleerde materialen, ...

5.2 Energieprestatie

 • Passiefhuis: ja/nee
 • E-Peil-doel:
 • K-Peil-doel:
 • Primair energiegebruiksdoel:
 • Luchtdichtheidsdoel:
 • Maximale energie voor zomercomfort:
 • Soort energievoorzieningen:
 • Lokaal op te wekken energie:
 • Energiemonitoring:

5.3 Waterprestatie

 • Maximaal wit watergebruik per jaar:
 • Regenwaterrecuperatie voor buitenkranen / toiletten / wasmachine / douche
 • Grijswaterrecuperatie:
 • Zwartwaterrecuperatie:
 • Waterinfiltratie:
 • Watermonitoring:

5.4 Luchtprestatie

 • Ventilatiesysteem: A / B / C /D (of variante)
 • Regelsysteem: handmatig / automatisch
 • Luchtmonitoring:

Belangrijk: De technische eisen hebben een grote invloed op de totale woning, inclusief comfort, budget en zeker ook milieu-impact. Goede techniek is nodig om comforteisen en milieu-impact met elkaar te verzoenen.

6. Financiële eisen

 • Maximaal investeringsbedrag:
 • Maximaal energieverbruik in euro’s per jaar (referentieprijzen = vandaag):
 • Maximale onderhoudskosten per jaar:
 • Terugverdientijd van bepaalde extra investeringen:
 • Geschatte restwaarde bij end of life:
 • Eisen naar fair trade of andere sociale aspecten bij participanten van het bouwteam:

Belangrijk: het totale project moet passen in het economische plaatje van de bouwheer, maar ook in dat van de leveranciers. Anders kan je nooit een duurzaam project realiseren.

7. Andere eisen

Beschrijf alle andere eisen waaraan het project moet voldoen.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/bio-ecologisch-bouwen-begint-met/