livios logo

"Bouwers weten niet wat kan met budget"

"Heel wat jongeren hebben te weinig inzicht om het financiële totaalplaatje van een aankoop, renovatie of nieuwbouw goed in te schatten." Het zijn de woorden van David Van Malcot van Intrum Justitia in een eerder artikel. Uit een rondvraag bij 150 architecten blijkt dat de meerderheid hem gelijk geeft.


  

40 % van de ondervraagde architecten vindt dat de gemiddelde (ver)bouwer een slecht inschattingsvermogen heeft qua budget. 15 % vindt dat inschattingsvermogen zelfs heel slecht. Amper één op tien geeft zijn gemiddelde klant goede punten. Voor de volledigheid: niemand antwoordde heel goed. Jij als Livios-lezer kan daar verandering in brengen. Met deze tips plan en beheer je je budget als een pro. 

Architect voor of na lening aan zet?

Een belangrijke vraag bij élk (ver)bouwproject: hoeveel budget heb je nodig? Een architect is de partij bij uitstek om een kostenraming te maken. Het lijkt dus een evidentie dat hij of zij een rol speelt om te bepalen hoeveel je moet/gaat lenen. Toch?


  

Eén op twee architecten geeft inderdaad aan dat hij of zij tijdig (donkergroen) wordt ingeschakeld. Een heel kleine minderheid (lichtgroen) vindt zelfs dat hun klanten wat te vroeg bij hun komen aankloppen. Wel verontrustend: 43 % van de architecten (rood) vinden dat ze te laat aan zet komen.


  

Nog één grafiek om het af te leren. Wat als je je financiering niet volledig rond krijgt? Hoe springt de gemiddelde Livios-lezer dan om met budgettaire beperkingen? Faseren en zelf werken uitvoeren blijken de populairste oplossingen. Heel erg jammer: 10 % snoeit in de energieprestaties om de kosten te drukken.

(Ver)bouwers willen niet kleiner

13 % beslist om kleiner te bouwen. Een groot verschil met de visie van architecten. Op de vraag 'Hoe reageert u als architect op een (te) beperkt budget?' stelt één architect op twee voor om kleiner te bouwen. Maar daar hebben weinig (ver)bouwers blijkbaar oren naar.

Deze vragen kaderden in een grootschaligere enquête van Livios samen met de Vlaamse Confederatie Bouw. Lees hier het hele rapport.

-------------------

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/bouwers-weten-niet-wat-kan-met-budget/