livios logo

Bouwgrond neemt steeds groter aandeel van bouwbudget voor haar rekening

Wat veel (ver)bouwers al aan den lijve ondervonden hebben, is nu aangetoond door een studie van Philippe Janssens van Stadim. De cijfers van de jaarlijkse gids der onroerende waarden tonen aan dat de bouwgrondprijzen in '98 nog eens met 8 % gestegen zijn. In 1998 waren ze al met 8 % gestegen en in 1997 met 15 %.

Maar het onderzoek had ook goed nieuws. Tijdens de tweede helft van 1999 was de stijging minder uitgesproken en het ziet er naar uit dat aan de prijsstijgingen eindelijk een einde komt. De stijging van het afgelopen jaar wordt zelfs voor een groot deel toegeschreven aan een inhaalbeweging in de goedkopere regio's. In bepaalde arrondissementen zoals Hasselt, Maaseik en Ieper waren de prijzen immers duidelijk lager dan het Vlaamse gemiddelde. De sterkste stijging noteren we dan ook in deze gebieden. Zo ging in het arrondissement Hasselt de prijs vorig jaar met 24 % omhoog terwijl de prijs in 1998 al met 18 % gestegen was. In Maasmechelen was de stijging nog forser: + 35 %. Dergelijke prijsstijgingen hebben natuurlijk hun invloed op het Vlaamse gemiddelde en laten de prijzen in deze arrondissementen ook nauwer aansluiten bij dat Vlaams gemiddelde.

Volgens vastgoedexpert Philippe Janssens mag je de bouwgrondprijzen zeker niet abnormaal duur noemen. Hij is zelfs van oordeel dat op langere termijn woningen sneller duurder zullen worden dan bouwgronden.

In 1999 spendeerde de gemiddelde Vlaming 1.973 fr./m? aan zijn bouwgrond. Ook de prijs van kleine en middelgrote woningen bleef stijgen. Vorig jaar was de gemiddelde prijs voor zo'n woning 3,11 miljoen frank. Dat is dubbel zo veel als tien jaar geleden.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/bouwgrond-neemt-steeds-groter-aandeel-van-bouwbudget-voor-haar-rekening/