livios logo

Brandpolis dekt veel meer dan brandschade

Wanneer je een woning koopt, maak dan zo snel mogelijk werk van een degelijke brandpolis. Of beter gezegd een woningverzekering want vandaag dekt zo’n polis veel meer dan alleen maar brandschade.

Foto BNP Paribas Fortis
  

Tegenwoordig bevat een woningverzekering een beveiliging tegen blikseminslag, ontploffingen, storm en hagel, waterschade, glasbreuk en diefstal (als optie). Deze laatste drie risico’s worden niet op dezelfde manier gedekt door de verzekeringsmaatschappijen. Meestal vindt men in de polis een opsomming van de verzekerde gevaren. Sinds kort bestaan ook in ons land contracten van het type “alle risico’s, behalve…”. Deze contracten dekken alle risico’s behalve diegene die expliciet uitgesloten zijn. Alsmaar meer verzekeraars bieden een dekking aan tegen overstromingsschade. Daarnaast bieden sommige verzekeringsmaatschappijen je de keuze tussen een geldelijke vergoeding van een schadegeval en herstelling in natura. In het tweede geval hoef je zelf niet meer op zoek naar drukbezette vaklui. Je hoeft geen snipperdagen op te nemen of facturen te regelen, enz.

Waardebepaling

Besteed alleszins voldoende aandacht aan het invullen van de vragenlijsten die als basis dienen voor de bepaling van de waarde van de inboedel en het gebouw. Als je je huis bewust onderverzekert door dat evaluatiesysteem niet toe te passen, wordt bij gedeeltelijke schade de zogenaamde ‘evenredigheidsregel’ toegepast.

Voorbeeld

Je hebt je huis laten verzekeren voor € 140.000 terwijl het € 200.000 waard is. Een keukenbrand kost je € 3.000. In dat geval betaalt de verzekeringsmaatschappij slechts 7/10 namelijk € 2.100 uit.

Herbouwwaarde

Indien de uiteindelijke herbouwwaarde toch nog hoger ligt dan het kapitaal dat berekend wordt op basis van de ‘evaluatieroosters’, waarborgen sommige instellingen de herbouwwaarde van het huis. Bij totaal verlies kan je dan toch een spiksplinternieuw huis laten bouwen, ook als je dat meer gekost heeft dan het vastgestelde bedrag. Vergeet niet je verzekeraar ervan op de hoogte te brengen wanneer de inboedel van je woning na enkele jaren sterk in waarde is toegenomen, na erfenis bijvoorbeeld. Zeer waardevolle kunstwerken, juwelen of verzamelingen worden het best apart verzekerd.

Rieten dak, houtskeletbouw

Wie gebruik maakt van minder traditionele bouwmaterialen (vb. een rieten dak, houtskeletbouw, ...) moet dit melden aan zijn verzekeraar. Het is mogelijk dat men hiervoor andere voorwaarden en prijzen hanteert dan normaal het geval is. Je moet je daar evenwel niet onnodig zorgen over maken. Sommige verzekeringsondernemingen behandelen dergelijke huizen onder dezelfde voorwaarden, vermits de ervaring geleerd heeft dat deze huizen niet noodzakelijk een verhoogd risico op brand inhouden. Als de verzekeringsmaatschappij daar toch moeilijk over doet, loont het de moeite je licht bij een andere onderneming op te steken.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/brandpolis-dekt-veel-meer-dan-brandschade/