livios logo

Brandverzekering dekt wateroverlast

Natuurrampen gedekt door verzekering

Het afgelopen weekend leek het wel of België verzoop. Kelders veranderden ongewild in zwembaden en modder drong de de living binnen. Hallo, verzekeraar?


  


  

Foto BNP Paribas Fortis
  

Het beste wat je kan doen bij wateroverlast is je verzekeraar bellen. Voorwaarde is wel dat je een brandverzekering afgesloten hebt. Deze is niet verplicht. De brandverzekering dekt je sinds 2006-2007 ook in tegen natuurrampen zoals overstromingen. Assuralia, de beroepsorganisatie van de verzekeraars, stelt dat je na akkoord van de verzekeringsmaatschappij binnen dertig dagen vergoed wordt.

Bewijsstukken

Neem foto’s van de schade voordat je aan de ruimingswerken begint en ook nog op latere tijdstippen. Best zorg je al voor bewijsmateriaal als het water nog in je woning staat. Zo kan je de situatie beter duiden als de expert later langskomt en het water is weggetrokken. “Gooi een kapotte koelkast of wasmachine ook niet meteen weg. Het wordt moeilijk om te bewijzen voor een expert dat de koelkast defect is als de machine er niet meer staat. Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken. Het is ook niet slecht om facturen bij te houden”, adviseert Assuralia.

Premie

De prijs van een brandverzekering is van vele factoren afhankelijk, onder meer van de grootte van het huis. Ook is het bij de dekking tegen natuurrampen in de brandverzekering van belang of je in een risicozone woont of niet. Per verzekeraar is er ook nog eens een verschil in de vrijstelling. Dit begint al snel vanaf 250 euro.

Geen brandverzekering?

Wie geen brandverzekering afgesloten heeft (5% van de bevolking volgens Assuralia), kan een beroep doen op het rampenfonds voor natuurrampen. Hier zijn een aantal spelregels aan verbonden. Binnenlandse Zaken moet de ramp eerst erkennen, maar het fonds is er enkel voor leefloners of voor wie gelijkaardige financiële hulp krijgt. Om dit te bewijzen is een attest van het OCMW nodig. Landbouwers kunnen ook een beroep doen om het Rampenfonds omdat bij hen de schade de verzekering kan overtreffen.
Wie geen brandverzekering afgesloten heeft en niet kan rekenen op hulp van het Rampenfonds, draait zelf op voor de schade.

Lees ook op Livios: Brandpolis dekt veel meer dan brandschade

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/brandverzekering-dekt-wateroverlast/