livios logo

Brandverzekering wordt duurder

Strenge winter en vele stormen zijn oorzaak

Foto BNP Paribas Fortis
  

De premies voor een brandverzekering wordt duurder. Zowat alle verzekeraars verhogen hun polis met 2 tot 5 %. Boosdoeners zijn de strenge winter en de vele stormen de afgelopen maanden.

Sinds 2006 zijn de maatschappijen verplicht om de dekking tegen natuurrampen op te nemen in de brandverzekering. De toename van het aantal stormen en overstromingen zorgt eveneens voor een stijging van de schadeclaims. Daarnaast zijn door de strenge winter ook nog eens vele waterleidingen gesprongen, wat de winstgevendheid ook al niet ten goede komt. De schade mag dan meestal wel lokaal zijn, toch eindigden verschillende maatschappijen sommige maanden in het rood, schrijft De Standaard.

De marges zijn dus zeer krap. “Om het evenwicht te behouden tussen de premies die ze ontvangen en wat ze uitgeven aan schadelast, gaat de polis omhoog,” aldus Wauthier Robyns van sectororganisatie Assuralia. “Bovendien zijn de contracten ook zeer ruim waardoor je de kans krijgt om meer schade te claimen.”

Buiten een premieverhoging zouden sommige verzekeraars ook overwegen om de contractvoorwaarden te herbekijken. Dit zou het aantal gedekte risico’s beperken en de franchises verhogen.

Test-Aankoop heeft inmiddels gereageerd en weet dat de eigen kosten van de verzekeringsmaatschappijen omlaag kunnen. "In onze buurlanden is het deel van de premie dat bedoeld is voor beheerskosten, commissielonen en dergelijke veel lager dan bij ons. De verzekeraars moeten eerst en vooral voor hun eigen deur vegen en de algemene kosten onder de loupe nemen."

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/brandverzekering-wordt-duurder/